Otwarcie szkoły w PWE

Sztandar wprowadzić!

Prawie 70 uczniów z Ukrainy rozpoczyna dzień w szkolnych ławkach, stworzonych z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i we współpracy z Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Filia szkoły z gminy Żabia Wola mieści się w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak.

W rozpoczęciu roku szkolnego udział wzięli zaproszeni Goście, m.in:

Wasyl Zwarycz – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskie

Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki

Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty

Tomasz Szypuła – Prezes Ptak Warsaw Expo

Piotr Rybka – Wójt Gminy Żabia Wola

„Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu dzieci jest nauka. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak w Nadarzynie powstała szkoła dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Ptak za wszystko, co robią dla ludzi przebywających w Nadarzynie. Bardzo dziękuję Pani Kurator, która od początku rozumiała, że tutaj w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak musi powstać szkoła i wspierała tę inicjatywę. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Żabia Wola za wszelkie działania, które przyczyniły się do uruchomienia szkoły. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom za misję, którą realizują” – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Do nowych klas wciąż dopisują się przyszli uczniowie, którzy znaleźli schronienie w naszych halach. Zgodnie z z art. 165 z 16 grudnia 2016 r. prawo oświatowe: “Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, (…) na warunkach dotyczących obywateli polskich.”

„Zajęcia będą prowadzone po polsku, plan lekcji będziemy modyfikować, ale na pewno będzie język polski, matematyka, zajęcia plastyczne, wf – mamy tu boisko, będziemy z niego korzystać. Staramy się, aby nauka była możliwie bezstresowa, dzwonków nie przewidujemy, prace domowe – na razie dla chętnych. Cieszy to, że dzieci są uśmiechnięte, że chcą być w szkole, chcą się uczyć.” – powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, pani Marzena Pytlak.

Jak to zwykle bywa na szkolnych akademiach, nie zabrakło prezentacji przygotowanych przez Uczniów wierszy. Wręczono symboliczne prezenty dla uczniów, jak również – rękodzieła stworzone przez uczniów powędrowały do rąk zgromadzonych gości.

Dzisiejsze spotkanie było także okazją do porozmawiania o przyszłości rodzin przebywających w halach Ptak Warsaw Expo. Prezes Tomasz Szypuła wraz z Wojewodą Mazowieckim podkreślają konieczność dalszej współpracy, aby zapewnić rodzinom lepszą przyszłość aż do momentu, kiedy będą mogli bezpiecznie powrócić do Ukrainy.

Od początku wojny Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak odwiedziło już ponad 100 000 osób, spośród których ok. 80 000 osób wyruszyło w dalszą drogę, znalazło zakwaterowanie u rodzin prywatnych lub powróciło do Ukrainy.

Nowym uczniom życzymy serdecznie powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz wielu osiągnięć w nowym roku szkolnym.