Warsaw Eco Power Expo to Międzynarodowe Targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii, które zaplanowane są w terminie 24-25 listopada 2021 i poświęcone będą innowacjom branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłu odnawialnych źródeł energii i technik solarnych. Premierowa edycja dwudniowego wydarzenia zapewni wystawcom i odwiedzającym kompleksowy przegląd ofert i aktualnych rozwiązań technologicznych, będzie również miejscem dialogu w ramach konferencji oraz pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i podjęcie działań w zakresie relacji inwestorskich.

Energetyka dotycząca odnawialnych źródeł jest niezwykle ważnym tematem dla Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Polska, dzięki dynamicznym inwestycjom w OZE przesunęła swoją pozycję w kierunku europejskiej czołówki, na szczycie której klasyfikuje się Szwecja. Jednakże pomimo pozytywnej dynamiki w ostatnim czasie, nie uda nam się zrealizować celu jakim jest zobowiązanie Polski wobec UE do zapewnienie 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Celem UE jest zapewnienie 20% OZE we wspólnocie w br. Rząd Polski przyznał, że wynik naszego kraju będzie niższy niż zakładany i ma wynieść 13,8% w 2020 r.

Rozwój OZE i jego udział w energetyce zależy od wielu czynników, a jednymi z najważniejszych są modernizacja i rozwój na poziomie zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych, a w końcu osób prywatnych. To szeroko pojęta akcja edukacyjna odnosząca się do całego społeczeństwa, niezwykle ważna z punktu widzenia ekonomii środowiska i przyszłości. Dlatego też Warsaw EcoPower Expo już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem firm, dla których obecność na targach jest kluczowym narzędziem rozwoju. Udział w targach pozwoli na wzmocnienie promocji sektora OZE, produktów i usług zarówno podmiotów z ugruntowaną pozycją rynkową, jak i start-up’ów.

WARSAW ECOPOWER EXPO, PTAK WARSAW EXPO, 24-25 listopada 2021.

Kontakt w sprawie Warsaw EcoPower Expo:
DLA WYSTAWCÓW
Agnieszka Dąbkowska
a.dabkowska@warsawexpo.eu

Karol Trześniewski
karol.trzesniewski@warsawexpo.eu

DLA MEDIÓW
Katarzyna Matera
k.matera@warsawexpo.eu

Michał Jarzyna
michal.jarzyna@warsawexpo.eu