Rząd zaleca maski chirurgiczne/medyczne

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia od 27 lutego 2021 wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych poprzez noszenie maseczek, ze szczególnym zaleceniem stosowania masek medycznych/chirurgicznych. Nie będzie już można używać w tym celu przyłbic, szalików, chust, kominów czy bandam.

Zalecane przez rząd maski medyczne/chirurgiczne to produkt medyczny, podlegający pod regulacje Unii Europejskiej, dotyczące produktów medycznych. Takie maski muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniać normy EN14683:2019 + AC.

Powyższe warunki spełniają maski medyczne (chirurgiczne) produkowane przez PTAK Medical. Oprócz tego, że ich produkcja przebiega przy zastosowaniu najwyższych standardów (ISO), to gwarantują one aż 99% skuteczności filtracji. Zostało to potwierdzone w badaniach medycznych wykonanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP), podczas których udowodniono, że badane maseczki spełniają wszelkie wymagania i potwierdzają wysoką skuteczność filtracji, oporów oddychania oraz czystości mikrobiologicznej.

Żródło – Polsat News

Jaką maskę wybrać?

Nosząc maseczkę chronimy siebie i innych. W jakim stopniu – to zależy od jakości zastosowanej maski. Maska zapobiega wydostawaniu się w przestrzeń wydzieliny z naszych ust i nosa, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zarażenia drogą kropelkową osób znajdujących się w pobliżu. Warto jednak zaznaczyć wyraźną różnicę między maskami niemedycznymi, a medycznymi (chirurgicznymi) – oferowanymi przez PTAK Medical. Maski niemedyczne mogą być produkowane z różnych tkanin i nie gwarantują odpowiedniej filtracji powietrza, przez co nie chronią przed wdychaniem zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Nie możemy mieć także pewności co do warunków, w jakich zostały wyprodukowane. Inaczej jest w przypadku masek medycznych/chirurgicznych, będących wyrobem medycznym – zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Maski medyczne poddawane są testom, a proces produkcyjny jest niezwykle rygorystyczny, z zachowaniem zasad ISO dla produkcji masek medycznych.

Zakup masek medycznych od polskiego producenta, jakim jest PTAK Medical gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo, skuteczność filtracji oraz autentyczność posiadanych badań.

Łatwość oddychania jest równie istotna, jak filtracja przeciwwirusowa. W przeciwieństwie do masek typu FFP2, K95 czy KN95, maski medyczne produkowane przez PTAK Medical gwarantują wysoką jakość oddechu oraz odpowiednie dopasowanie do kształtu twarzy, zapewniając najlepszą ochronę. Właściwe noszenie masek na nosie i ustach znacznie wpływa na ich efektywność, dlatego warto zwrócić uwagę na tę kwestię przy wyborze maski. Następną rzeczą jest cena. Przy maskach medycznych jest ona kilkanaście razy niższa od masek FFP2, K95 i KN95, przy doskonałej skuteczności filtracji – znacznie wyższej niż FFP2, K95, KN95.

Gwarantujemy, że produkowane przez nas maski medyczne są zgodne z normą PN-EN 14683:2019 + AC i tym samym spełniają wymagania zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, wdrażającej postanowienia dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.