MIĘDZYNARODOWE BRANŻOWE TARGI PRZEMYSŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniach 25 – 26 MAJA 2022, w Ptak Warsaw Expo będą miały miejsce targi Solar Energy Expo. Premierowa edycja dwudniowego wydarzenia zapewni wystawcom i odwiedzającym kompleksowy przegląd ofert i aktualnych rozwiązań technologicznych w branży OZE.

Solar Energy Expo to wydarzenie poświęcone innowacjom branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłu odnawialnych źródeł energii i technik solarnych. Charakter wydarzenia będzie sprzyjał promocji i sprzedaży sprzętu z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz biomasy. Targi będą platformą spotkań specjalistów oraz przedstawicieli firm działających w sektorze energetycznym, co pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i podjęcie działań w zakresie relacji inwestorskich.

Na zmiany zachodzące w sektorze energetycznym wpływa wiele czynników, między innymi: trendy w międzynarodowej polityce klimatyczno-energetycznej i idące za nimi nowe regulacje prawne. Na początku lutego 2021 rząd uchwalił Politykę energetyczną Polski do 2040 roku – dokument, który ma wytyczać cele, założenia i środki transformacji energetycznej Polski w najbliższych 20 latach. Kluczowymi założeniami „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” jest rozwój OZE, poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza w Polsce. Do 2040 roku połowę mocy zainstalowanych instalacji mają stanowić źródła zeroemisyjne. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, nie sposób nie zauważyć, że popyt na energię pochodzącą z OZE będzie tylko rósł.

Problemy związane z wykorzystywaniem poszczególnych źródeł energii są także częstokrotnie poruszane w przestrzeni publicznej. Polskie społeczeństwo oczekuje transformacji energetycznej, coraz częściej zwracając uwagę na zagrożenia wynikające ze złej jakości powietrza oraz rosnące koszty energii, a także zmiany klimatu. W związku z tym, rośnie także zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Premierowa edycja Solar Energy Expo pozwoli uczestnikom dokonać przeglądu ofert i aktualnych rozwiązań technologicznych.

Targi będą również doskonałym miejscem na wymianę poglądów i dyskusję na temat rozwoju OZE i jego udziału w energetyce. Duża ilość energii z odnawialnych źródeł, szczególnie takich, jak: energia wiatru czy słońca, będzie sporym wyzwaniem technologicznym. Transformacja energetyczna obejmie swoim zakresem modernizację i rozwój na poziomie zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych, a w końcu osób prywatnych.

Udział w targach Solar Energy Expo pozwoli na konsultację pomysłów oraz określenie szans i zagrożeń przed jakimi stanie sektor energetyczny, a także wzmocnienie promocji produktów i usług, zarówno podmiotów z ugruntowaną pozycją rynkową, jak i start-up’ów.

Więcej informacji na temat wydarzenia: solarenergyexpo.com

Weź udział