Żagle na maszt! 28 dni do targów!

Wszystko gotowe! Już 22 października 2020 startują Targi Jachtowe i Sportów Wodnych.

Dnia 24 września 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli PTAK Warsaw Expo z właścicielami oraz reprezentantami wybranych firm, będących wystawcami na Targach Jachtowych i Sportów Wodnych, które odbędą się w dniach 22-25 października 2020 roku PTAK Warsaw Expo.

W dyskusji wzięli udział m.in. Michał Bąk, Sekretarz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych oraz Tomasz Gonciarz, Dyrektor Zarządzający firmy Vetus – partnera targów. Podczas spotkania poruszono temat organizacji targów w czasie pandemii oraz omówiono najistotniejsze kwestie dla rozwoju polskiej branży jachtowej, będącej jednym z liderów na rynku światowym. Z danych publikowanych w ostatnich latach przez POLBOAT wynika, że polskie stocznie jachtowe produkują ponad 20 tysięcy jednostek rocznie, a wartość sprzedaży rok do roku szacowana jest na ponad miliard złotych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Kluczowym elementem spotkania było zapoznanie wystawców tegorocznej imprezy z aktualnymi obostrzeniami – zgodnymi z zaleceniami
i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dodatkowymi procedurami, zaproponowanymi przez organizatora.

Oprócz zalecanych przez GIS wytycznych, do których należą: obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz powierzchni użytkowych, a także zachowanie bezpiecznej odległości – PTAK Warsaw Expo zaproponował podwyższone standardy bezpieczeństwa.

W ramach dodatkowych działań zaproponowano, aby każdy uczestnik imprezy miał zmierzoną temperaturę przed wejściem na wydarzenie oraz mógł skorzystać z dezynfekcji w specjalnej kabinie.

PTAK Warsaw Expo zapewnia także darmowe maski medyczne dla każdej osoby, która pojawi się na targach. Na terenie obiektu będzie znajdował się punkt medyczny z salą separacyjną, na wypadek zgłoszenia złego samopoczucia przez osobę uczestniczącą w Warszawskim Salonie Jachtowym. Istotne jest także poszerzenie ciągów komunikacyjnych do 4-6 m (zalecenia GIS – 3m) i rozmieszczenie punktów do dezynfekcji, których będzie co najmniej trzykrotnie więcej, niż zaleca GIS.

Nowe pomysły – innowacyjne rozwiązania

Sukces poprzednich edycji Warszawskiego Salonu Jachtowego oraz nieustanny rozwój branży jachtowej w Polsce, skłonił organizatorów do podjęcia decyzji o stworzeniu nowego wydarzenia, dedykowanego dla przemysłu jachtowego. Już wiosną 2021 r. w kalendarzu targowym PTAK Warsaw Expo pojawią się – Międzynarodowe Targi Jachtowe. Prezes PTAK Warsaw Expo, Tomasz Szypuła zapewnił, że nowa impreza jachtowa ma szansę stać się jedną z największych w Europie.

Serdecznie zapraszamy!

Do targów pozostało 28 dni. Dołącz do nas!

Dla wystawców:
https://warszawskisalonjachtowy.pl/zostan-wystawca/

Dla odwiedzających:
https://warszawskisalonjachtowy.pl/rejestracja/

https://warszawskisalonjachtowy.pl/