archivearchiwum 2015
archivearchiwum 2016
2017
2018
Ładowanie Wydarzenia
  • To Wydarzenie już się odbyło. Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia!

Polskie Forum Energetyczne – Energia, Środowisko, Rozwój

21.04.2017 - 22.04.2017

Strona www

Celem Polskiego Forum Energetycznego jest zbudowanie platformy do cyklicznej, corocznej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami szeroko rozumianej branży energetycznej. Uczestnictwo przedstawicieli biznesu i nauki ma zbudować relacje dające impuls do rozwoju polskiej gospodarki, aby ta mogła skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli górnictwa, energetyki zawodowej i samorządowej.

W 2017 głównymi tematami forum będą: innowacyjne rozwiązania, efektywność energetyczna, niskoemisyjna gospodarka, czyste technologie węglowe oraz niezależność energetyczna. W trakcie debaty prezentowane będą najnowsze trendy dla energetyki konwencjonalnej, atomowej i odnawialnej oraz energetyki lokalnej – rozproszonej. Patronat nad imprezą objęła m.in. Polska Grupa Górnicza. Nad merytoryczną stroną wydarzenia czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni wyższych, firm i instytucji, w tym m.in.: Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Energetyki, Polskiej Grupy Energetycznej, Katowickiego Holdingu Węglowego, czy Kompanii Węglowej.

Strona www