Miło nam zakomunikować, że z dniem 15 marca 2021 roku Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców, uzyskując poparcie wszystkich stowarzyszeń kupców i przedsiębiorców polskich oraz zrzeszonych federacji został Pan Tomasz Szypuła – Prezes Ptak Warsaw Expo.

Za decyzją tysięcy przedsiębiorców o wyborze Tomasza Szypuły na Prezesa Federacji przemawia jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy polskich firm jako członka Rady Nadzorczej Holdingu Ptak, Prezesa Zarządu Ptak Warsaw Expo i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży oraz doskonała znajomość sektora MŚP.

Wierzymy, że powołanie Prezesa Tomasza Szypuły na nowe stanowisko wniesie realną pomoc dla przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i związanych z nią obostrzeń, a działalność Federacji będzie miała zasadniczy wpływ na udział środowiska polskich firm sektora MŚP w konsultacjach dotyczących projektów prawa, obejmujących interesy polskich przedsiębiorców, wdrażanych przez władze państwowe i samorządowe.

Liczne kontakty, zarówno z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami, jak i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniego kierowania największym w Polsce centrum targowo-kongresowym z pewnością przyczynią się do rozwoju działalności Federacji.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców istnieje od 2006 roku i reprezentuje interesy polskich firm, które prowadzą działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej. Główne cele Federacji zrzeszającej ponad 15 000 firm różnych branż oraz blisko 500 000 pracowników skupiają się wokół reprezentowania interesów polskich przedsiębiorców wobec organów władzy państwowej i samorządowej, administracji oraz innych organizacji przedsiębiorców, ujawniania i likwidacji przejawów nieuczciwej konkurencji rynkowej, a także pomocy prawnej, wsparciu organizacyjnym oraz promocji w szczególności firm sektora MŚP.

Tomasz Szypuła obejmując nową posadę podziękował ustąpującemu ze stanowiska Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców Jerzemu Romańskiemu, za jego zaangażowanie oraz dotychczasowy wkład w funkcjonowanie Federacji. Pan Jerzy Romański nadal będzie aktywnie wspierał i uczestniczył w działaniach Federacji, pełniąc funkcję v-ce Prezesa.