Siła w jedności

Przemysł targowy w Polsce jest znaczącą siłą napędową gospodarki. Okres pandemii przyczynił się do olbrzymich strat branży targowej, które zauważalne były natychmiast po podaniu informacji o pierwszym przypadku zachorowania na COVID-19 w naszym kraju. Cały sektor imprez targowo-kongresowych zatrzymał się wstrzymując oddech w oczekiwaniu na negatywne skutki ogólnoświatowej sytuacji. Początek pandemii przyniósł straty dla branży blisko 150 mln zł miesięcznie. Na chwilę obecną jest to około 800 mln. zł.

Wartość rynku targowego w 2019 roku szacowana była na 3 – 4 mld zł, podczas, gdy wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzonych przez organizatorów wydarzeń targowych oszacowane zostały na około 500 mln zł. Nie bez znaczenia było również zatrudnienie na poziomie 500 tys. osób.

Wszytko to daje nie tylko do myślenia, ale przede wszystkim mobilizuje głównych graczy rynku targowego w Polsce do aktywności prowadzących do powrotu dużych wydarzeń targowych.
Bieżąca sytuacja branży targowej oraz jej przyszłość były tematem spotkania liderów największych organizacji targowych w Polsce. Spotkanie odbyło się w Kielcach, a uczestniczyli w nich: Prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Tomasz Kobierski i Prezes PTAK WARSAW EXPO Tomasz Szypuła.

Wspólne działanie przyczyni się do realnej pomocy dla polskiej gospodarki oraz tysięcy firm, dla których targi są głównym narzędziem kontraktacyjnym i impulsem do ekspansji. Dlatego kluczowe jest zrozumienie znaczenia targów dla makro i mikroregionów, również w kontekście wszystkich firm, które czerpią korzyści z wydarzeń organizowanych przez ośrodki targowe.

Więcej na temat spotkania liderów runku targowego na https://expovortal.com.pl/od-redakcji/graja-razem/