Sezon targowy 2021 - zaplanuj spotkania!

Po wielu miesiącach przestoju spowodowanego pandemią Covid-19 i wynikającymi z niej obostrzeniami Ptak Warsaw Expo powraca do organizacji targów. Pierwsze wydarzenia planowane są już na wiosnę bieżącego roku.

Mając nadzieję, że 2021 rok będzie sprzyjał pozytywnym zmianom, umożliwiając odbudowanie relacji biznesowych i wzajemnego zaufania, Ptak Warsaw Expo wkrótce udostępni swoje hale spragnionym bezpośrednich spotkań i rozmów na tle biznesowym przedsiębiorcom. Sezon targowy rozpoczną wydarzenia, których poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony zarówno wystawców, jak i odwiedzających. Wśród najbliższych imprez targowych znajdują się takie, jak: Centralne Targi Rolnicze, Green Days, Warsaw Pack i Food Tech Expo.

W trakcie wszystkich imprez uczestników czekają wystawy produktów, maszyn i urządzeń oferowanych przez wiodące firmy, ale także debaty, seminaria i panele branżowe podnoszące najistotniejsze problemy danego sektora. Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne straty w wielu sektorach gospodarki. Istotne wydaje się zatem budowanie przestrzeni do dialogu oraz dyskusji na temat możliwości i wyzwań przed jakimi staną poszczególne branże w 2021 roku.

Ogromną wartością i jednocześnie głównym celem targów jest możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług przez wystawców, dla których udział w tego typu wydarzeniach jest podstawową formą marketingu i sprzedaży. Z kolei odwiedzający, w jednym miejscu i czasie mogą zapoznać się z ofertą setek firm, a także poznać trendy rynkowe i najnowocześniejsze rozwiązania dla przemysłu. Ptak Warsaw Expo dołoży wszelkich starań, aby przedsiębiorcy, po wielu miesiącach zdalnej komunikacji, mogli spotkać się twarzą w twarz i zbudować trwałe stosunki handlowe.

Rejestracja na wybrane imprezy jest już otwarta. Więcej informacji odnośnie wydarzeń:

Centralne Targi Rolnicze – Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa https://centralnetargirolnicze.pl/

Green Days – Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu https://greendaysexpo.com/

Warsaw Pack – Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań https://warsawpack.pl/

Food Tech Expo – Targi Technologii Spożywczych https://foodtechexpo.pl/

Zachęcamy do śledzenia kalendarza targowego!
https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/