Rząd rozmawia z branżą targową

Branża Targowa jednogłośnie zgłosiła swój protest w odpowiedzi na propozycje rządowe względem proponowanych świadczeń pomocowych.
W dniu 28 października 2020 odbył sie oficjalny protest przedstawicieli branży przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, natomiast dzień później, w czwartek, 29 października finałem protestu było spotkanie szefów sektora targowo-kongresowego i konferencyjnego
z wicepremierem Jarosławem Gowinem i przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

W wideokonferencji udział wzięli:
ze strony MRPiT – prócz wicepremiera Jarosława Gowina, udział wzięli: sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy; podsekretarz stanu Olga Semeniuk, Dyrektor Departamentu Turystyki Rafał Szlachta oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki dr Dominik Borek.
ze strony branży targowej – Tomasz Szypuła, prezes zarządu PTAK Warsaw Expo, Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), prezes zarządu Grupy MTP, Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie, Andrzej Mochoń, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi Kielce, Urszula Potęga, członek PIPT, członek rady nadzorczej MT TARGI POLSKA SA, Paula Fenderowska, prezes Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji w Polsce (SKKP), dyrektor ICE Kraków oraz Jerzy Romański, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców, wiceprezes Krajowej Izby Targowej (KIT).

Wicepremier Jarosław Gowin oraz przedstawiciele MRPiT znając sytuację branży targowo-kongresowej, która przestawiana była wielokrotnie, m.in. podczas spotkania z  Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w dniu 26.10.2020, wyrazili zrozumienie i chęć rozmów w kontekście poprawy realiów ośrodków targowych i organizatorów wydarzeń, będących jednym z sektorów, który najbardziej ucierpiał z uwagi na pandemię i wprowadzone obostrzenia.

W odniesieniu do poniższych postulatów przedstawiciele rządu zadeklarowali rekomendację przygotowanych przez branżę targową rozwiązań w postaci umorzenia całości otrzymanych kwot pomocy z PFR. Zgłosili również prośbę do Polskiej Izby Przemysłu Targowego o oszacowanie kwot rekompensaty jako wartości kluczowej dla Rządu dla procedowania ewentualnej pomocy sektorowej.

Poniżej najistotniejsze postulaty przestawione przez przedstawicieli branży targowej podczas wideokonferencji w dniu 29 października 2020:
a) Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 pod pewnymi warunkami

b) Rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 pod pewnymi warunkami

c) Objęcia abolicją składek ZUS oraz postojowym w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r  firm z branży targowej działających pod następującymi kodami PKD:
 
82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów 
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe wynajmujące powierzchnię wraz z
usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów
73.11.Z  – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe
52.29.C  – działalność pozostałych agencji transportowych:  pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

których przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu z tych samych miesięcy w 2020 r. oraz przychód tych firm w co najmniej 60% pochodził z działalności na rzecz targów.

Biznes targowy jest źródłem dochodu nie tylko dla organizatorów targów, konferencji, czy kongresów, ale także dla sektorów obsługujących targi (hotelarstwo, transport, gastronomia, agencje reklamowe).
Tym samym działalność ośrodków targowych jest istotnym impulsem dla rozwoju wszystkich branż okołotargowych i jednym z istotniejszych filarów promocji polskiej gospodarki.

Strony biorące udział w wideokonferencji liczą na kontynuację rozmów i sprawne wdrożenie przedstawionych postulatów.
#UratujmyTargi