PWE członkiem ZPP

Ptak Warsaw Expo otrzymał certyfikat przystąpienia do grona członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, tym samym uzyskując dostęp do informacji o aktualnych zmianach w prawie i zagrożeniach, które pojawiają się przed przedsiębiorcami.
ZPP współpracuje na stałe z licznym gronem ekspertów z kluczowych dziedzin, którzy na co dzień wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem ponad 50 tys. firm członkowskich.

Celem działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest inicjowanie i pomoc we wszystkich działaniach zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE, co w prostej drodze ma wyrównać szanse w konkurencji pomiędzy rodzimymi i europejskimi przedsiębiorstwami.

ZPP powstał jako niezgoda na to, że 99,8% firm w Polsce, które zatrudniają ¾ Polaków i wytwarzają 67% PKB musi działać w nieprzyjaznym dla siebie otoczeniu prawnym, stąd szereg działań prowadzących do: monitoringu procesu legislacyjnego w zakresie interesów przedsiębiorców, organizacji akcji i kampanii na rzecz korzystnych rozwiązań dla firm w Polsce, lobbingu dobrych rozwiązań
oraz budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorców.