Ptak Warsaw Expo – w trosce o najwyższy standard bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
Decyzją Prezesa Rady Ministrów, gospodarka wkroczyła w czwarty etap odmrażania, obejmujący swoim zasięgiem także imprezy targowe, kongresowe i wydarzenia korporacyjne.
Od 6 czerwca 2020 organizacja imprez targowych jest możliwa przy zachowaniu przyjętych przez rząd wytycznych opracowanych po konsultacjach z organizacjami branżowymi, jak również z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wytyczne dla organizatorów targów oraz obiektów wielofunkcyjnych skupiają się na czterech głównych obszarach:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne obiekt targowo-kongresowy PTAK Warsaw Expo spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, przewidziane dla organizatorów wydarzeń targowych.
PTAK Warsaw Expo dysponuje 143 000 m kw. powierzchni, co pozwala na jednoczesne uczestnictwo w targach ponad 35 000 osób dziennie (przy zaleceniu wolnej przestrzeni 4 m kw./osobę).
Jako jedyny obiekt w Polsce i Europie Środkowej, możemy zorganizować targi i towarzyszące im wydarzenia na taką skalę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Do dyspozycji organizatorów (także zewnętrznych), wystawców i zwiedzających jest 6 hal, w których możliwa jest organizacja nawet 6 imprez jednocześnie. Dysponujemy także 500 000 m kw. przestrzeni zewnętrznej, wykorzystywanej na różnego rodzaju pokazy, wystawy czy wyścigi uzupełniające ofertę i program wydarzeń targowych.
Nasz obiekt jest funkcjonalny, dzięki pełnej infrastrukturze zapewniamy komfort i bezpieczeństwo nie tylko własnym imprezom, ale także wydarzeniom przygotowanym przez organizatorów zewnętrznych.
Dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wszystkie hale wyposażone są w zaawansowane systemy wentylacji, systemy pozwalające na szybki pomiar temperatury uczestnikom targów oraz wysokiej klasy mechanizmy rejestrujące ilość osób wchodzących, co pozwala na natychmiastową weryfikację i kontrolę. Dodatkowo dysponujemy platformą do umawiania spotkań B2B podczas wszystkich wydarzeń targowych, co przyczyni się do ograniczenia spotkań przypadkowych.
Zarząd PTAK Warsaw Expo zapewnia wszystkich wystawców, zwiedzających i organizatorów zewnętrznych, iż nasz obiekt spełnia zalecenia służb sanitarnych oraz wytyczne rządu. Jesteśmy przygotowani na natychmiastowe wznowienie działalności targowej 2020.
Do zobaczenia w PTAK Warsaw Expo.

Zarząd Ptak Warsaw Expo