Ptak Warsaw Expo miejscem egzaminu adwokackiego

W dniach 18-21 maja 2021 w Międzynarodowym Centrum Targowo–Kongresowym Ptak Warsaw Expo, w dwóch halach aplikanci przystąpią do egzaminu adwokackiego. Pierwszy egzamin rozpoczął się dziś o godzinie 10:00.

Ptak Warsaw Expo ponownie stanowi miejsce egzaminów państwowych. W tym roku do egzaminu podchodzi 800 prawników chętnych do zawodu adwokata, przypisanych do 11 komisji. Dzięki dużej powierzchni hal, na których wydzielono sale egzaminacyjne, jak również 11 niezależnych wejść prowadzących do każdej komisji egzaminacyjnej, zdający mogą podejść do egzaminu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, zachowując zgodny z wytycznymi GIS bezpieczny dystans.

Tegoroczny egzamin odbędzie się pod specjalnym, związanym z koronawirusem, rygorem sanitarnym. Z uwagi na stan epidemii zdający nie mają możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych na egzamin, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

Ptak Warsaw Expo zapewniło środki ochrony osobistej wszystkim zdającymi członkom komisji w postaci maseczek oraz rękawiczek, a także płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy każdym wejściu na teren obiektu.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 18-21 maja 2021 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie.

Już wkrótce PTAK Warsaw Expo powraca z własnymi imprezami targowymi oraz z wydarzeniami organizatorów zewnętrznych. Na wydarzenia branżowe czeka wiele sektorów, dla których targi są sprawdzonym i skutecznym narzędziem sprzedażowo-marketingowym. Organizacja takiego wydarzenienia, jak egzaminy państwowe udowadnia, że obiekt targowy PTAK Warsaw Expo jest gotowy na powrót do realizacji imprez targowych i konferencji z licznym udziałem wystawców i odwiedzających, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa podyktowanych aktualnymi wytycznymi GIS.