Prof. Istvan Urban, gość specjalny Warsaw Dental Medica Show 2020

Gościem specjalnym nadchodzącej edycji Warsaw Dental Medica Show będzie Istvan Urban, znakomity specjalista, autor książek i wielu publikacji naukowych. Nasz gość pasjonuje się rekonstrukcją kości i tkanek miękkich, a w swojej praktyce lekarskiej kieruje się słowami Leonardo da Vinci: „Prostota jest szczytem wysublimowania.”

Prof. Urban uzyskał stopień DMD, a następnie stopień doktora medycyny w Semmelweis University School of Medicine and Dentistry (Budapeszt, Węgry) w 1991 i 1996 roku. Ukończył liczne programy stażowe, a po ukończeniu Fellowship Program (1999-2000) w Implant Dentistry na Loma Linda University w Loma Linda w Kalifornii, został mianowany profesorem nadzwyczajnym. 
Prof. Urban uczy stomatologii implantologicznej oraz prowadzi prywatną praktykę w Budapeszcie na Węgrzech. Jest profesorem honorowym na uniwersytecie w Szeged. Opublikował liczne artykuły naukowe i podręczniki dotyczące regeneracji kości i chirurgii rekonstrukcyjnej tkanek miękkich wokół implantów dentystycznych.

W trakcie targów prof. Urban poprowadzi warsztat pt. “Nowoczesne spojrzenie na pionową i poziomą augmentację kości wyrostka zębodołowego”, który odbędzie się w dniu 12 września 2020, w godz. 12:00 – 14:00.
Odbudowa  pionowa i pozioma stanowi jedno z największych wyzwań związanych z regeneracją kości w stomatologii implantologicznej. Wynika to przede wszystkim z trudności zabiegu chirurgicznego oraz jego potencjalnych powikłań. Wykazano jednak, że przy zachowaniu ścisłego protokołu postępowania można osiągnąć przewidywalny i zadowalający efekt kliniczny. Przy postępowaniu z tkankami miękkimi podczas mobilizacji i unieruchomieniu płata w celu uzyskania optymalnego wgojenia materiału kościozastępczego, lekarz  powinien kierować się szczegółową znajomością anatomii klinicznej. Unieruchomienie i optymalny dobór materiału są kluczowe dla uzyskania kościotworzenia, nawet w odstępie od ścian kostnych ubytku. Prezentacja podczas warsztatu podsumowuje najważniejsze etapy odbudowy wyrostka i daje wgląd w sposoby przyswojenia tych wymagających procedur przez klinicystę.
Zapraszamy: https://www.biletynatargi.com/pl/warsaw-dental-medica-show-2020/671-warsaw-dental-medica-show-2020-nowoczesne-spojrzenie-na-pionowa-i-pozioma-augumentacje-kosci-wyrostka-zebodolowego.html