Instytuty, uczelnie i PWE dla polskiej gospodarki

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy, Piotr Dytko – prezes Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii oraz Tomasz Szypuła – prezes zarządu Ptak Warsaw Expo otworzyli konferencję „Polskie instytuty i uczelnie dla polskiej gospodarki na stulecie odzyskania niepodległości”. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami spotkania są Rada Główna Instytutów Badawczych i Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

„Przy tworzeniu programu wydarzeń targowych postanowiliśmy w specjalny sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wraz z Radą Główną Instytutów Badawczych i Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych mamy przyjemność współorganizować dzisiejszą konferencję „Polskie instytuty i uczelnie dla polskiej gospodarki na stulecie odzyskania niepodległości”. Ma ona na celu przedstawienie osiągnięć polskiej nauki i dorobku jej współpracy z polskim przemysłem(…). Ta konferencja jest dla nas wydarzeniem ważnym i wyjątkowym, gdyż niezwykle cenimy sobie współpracę ze środowiskiem nauki – w tym z wymienioną już Radą Główną Instytutów Badawczych, czołowymi polskimi uczelniami technicznymi, a także uczelniami innych profili” – powiedział Tomasz Szypuła, Prezes zarządu Ptak Warsaw Expo w swoim przemówieniu inaugurującym konferencję.

Prof. Jerzy Lis, który zabrał głos w imieniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, zwrócił uwagę na rolę, jaką nauka i szkolnictwo odegrały w odbudowie i integracji państwa polskiego po długim okresie zaborów: „Bez uczelni nie byłoby takiego rozwoju państwa. Nie byłoby COP-u, nie byłoby Gdyni, gdyby nie nauka i instytuty badawcze”. W imieniu wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego uczestników konferencji przywitał jego społeczny doradca Piotr Dytko.

W programie konferencji znalazły się takie prezentacje, jak: Praktyczny wymiar nauki, Mikroelektronika – prekursor i współtwórca Przemysłu 4.0 czy Politechnika Wrocławska – synergia nauki i biznesu na przestrzeni ostatnich 100 lat.

2019-01-25T13:14:11+00:00 07.11.2018|