Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) po raz kolejny Partnerem Strategicznym Targów BIOEXPO Warsaw, które odbędą się w dniach 30 września – 2 października 2021 w PTAK Warsaw Expo.

BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej przeznaczone dla branży bio, eko, organic. W trakcie każdej edycji licznie reprezentowane przez przedstawicieli sektorów: żywności, napojów, rolnictwa ekologicznego, kosmetyków i środków czystości, maszyn produkcyjnych, opakowań i naczyń do serwowania, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów dla zwierząt domowych, a także start`up-ów oraz instytucji wspierających, w tym jednostek certyfikujących.

Targom nieodłącznie towarzyszy Kongres BIOEXPO, którego współorganizatorem jest Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE). Kongres stanowi 3-dniową formułę, na którą składają się liczne konferencje, seminaria i warsztaty. Najczęściej podejmowane tematy stanowią podsumowanie bieżących zagadnień prawnych dla branży oraz aktualnych trendów nakreślających kierunki rozwoju sektorów bio oraz obrazujących oczekiwania konsumentów i zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Polska Izba Żywności Ekologicznej reprezentując środowiska certyfikowanej żywności ekologicznej jest partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów. Misją PIŻE jest propagowanie zrównoważonego stylu życia i szeroka edukacja społeczeństwa na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych oraz sposobu uprawy, hodowli i przetwórstwa bio żywności. PIŻE opiniuje projekty legislacyjne dotyczące bio żywności i lobbuje za wprowadzeniem eko produktów do szkół i przedszkoli oraz innych placówek publicznych. Podejmując działania edukacyjno-promocyjne, propaguje modę na eko produkty. Dzięki licznym inicjatywom, PIŻE wspiera i promuje polskie rolnictwo oraz transformację gospodarstw rolnych z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Jako organizacja sektorowa zrzesza rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców branży certyfikowanej żywności ekologicznej.

Więcej o działalności PIŻE https://jemyeko.com/

Weź udział w BIOEXPO Warsaw https://bioexpo.pl/

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE)