Perspektywy dla rynku drzewnego w Polsce. Za nami Wood Tech Warsaw Expo

Polski rynek drzewny ulega dynamicznym zmianom i mierzy się z nowymi wyzwaniami. O nich traktowało Wood Tech Warsaw Expo, które odbyło się w dniach 7-9 marca 2023 roku w Ptak Warsaw Expo.

Polska Grupa CNC, Felder Group, Festool, Sturmer Maszyny, ITA Maszyny i Narzędzia do Obróbki Drewna, Teknika Industry Technologies, InfoTec CNC, BizeA, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, IMA Schelling Group, Salvamac Group, Craft Drew, Amicus, Wood-Mizer, EBS, Metal Technika, Nawara czy Merkur – między innymi tych wystawców można było spotkać podczas Wood Tech Warsaw Expo, czyli targów technologii obróbki drewna i produkcji mebli, które odbyły się w dniach 7-9 marca 2023 roku w Ptak Warsaw Expo.

W sumie podczas Wood Tech Warsaw Expo … wystawców zaprezentowało swoje usługi i produkty z zakresu drewna, forniru, handlu, klejów, maszyn do cięcia, obróbki, leśnych, a także narzędzi, odzieży specjalistycznej, okuć i sezonowania znakomitemu gronu … odwiedzających.

Wydarzenie to integrowało sektor i przedstawiało jego nowe perspektywy. Pozwoliło ono na spotkanie producentów, dystrybutorów oraz wytwórców z przedsiębiorcami B2B oraz inwestorami gotowymi do lokowania kapitału w polski rynek drzewny. Otworzyło ono również na międzynarodową współpracę dzięki obecności zagranicznych firm i przedstawicieli europejskiego odłamu branży. Tym samym pozwoliło to polskim przedsiębiorcom na poszerzenie bazy biznesowych kontaktów, rozszerzenie rynku zbytu i zapewnienie większej rynkowej stabilności w czasach dynamicznych zmian sektora.

Rozmowy o perspektywach dla rynku drzewnego w Polsce podczas Wood Tech Warsaw Expo

A roszad w ostatnim czasie jest sporo. Dotykają one przede wszystkim kwestii finansowych, związanych między innymi z sytuacją na wschodnim rynku, a także z rosnącą inflacją, piętrzącymi się kosztami własnymi czy droższym transportem. Miały miejsce także zmiany legislacyjne, które dotyczyły między innymi decyzji Lasów Państwowych. Pojawiły się również obawy ze strony zrzeszeń kooperujących z branżą drzewną w sprawie bezpośredniego i dotkliwego zagrożenia bieżącej i przyszłej konkurencyjności branży w Polsce i na rynkach światowych.

Te wszystkie tematy poruszane były również podczas Wood Tech Warsaw Expo. Było to możliwe dzięki współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego. Konferencja zatytułowana “Polski rynek drzewny. Stan i perspektywy” traktowała o najważniejszych zagadnieniach dla tego sektora. Poruszono między innymi tematykę bieżącej sytuacji na rynku drzewnym z naciskiem na handel zagraniczny polskim drewnem. Pochylono się również nad cenami surowca na rok 2023 oraz miejscem Polski w światowej perspektywie branży. Nie zabrakło rozważań na temat krajowego rynku tarcicy, nowych kierunków importu    oraz światowego rynku drzewnego. Ponadto, zastanawiano się co dalej z certyfikacją FSC oraz wskazano perspektywy na kolejne miesiące i lata dla krajowego rynku drzewnego.

Wood Tech Warsaw Expo - miejsce rozwoju dla branży

Wood Tech Warsaw Expo było doskonałą platformą do rozwoju dla branży. Ukazało nowe perspektywy, wyzwania i pozwoliło zadbać o bezpieczniejsze oraz pewniejsze “jutro” dla tego krajowego sektora. Dziękujemy za uczestnictwo w wydarzeniu zapraszamy na kolejne jego odsłony!