Nauka pomagania – Miasteczko Humanitarne na Warsaw Humanitarian Expo 2019

Miasteczko Humanitarne jest jednym z głównych punktów programu Warsaw Humanitarian Expo 2019. Dziś przyjrzymy się pracy w instytucji i organizacjach międzynarodowych, oraz warunkach pracy w tym środowisku.

W programie dzisiejszych warsztatów i wykładów, w ramach Miasteczka Humanitarnego, prelegenci przyjrzą się aspektom formalno-prawnym pomocy humanitarnej. Opowiedzą również o tym, co decyduje o skutecznej pomocy humanitarnej oraz o pracy w organizacjach humanitarnych działających w odmiennym środowisku klimatycznym i kulturowym.

Jak zostać pracownikiem instytucji i organizacji międzynarodowych?

 • organizator: MSZ BDP
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 10.00-11.00 sala A

Praca w organizacjach międzynarodowych stanowi bardzo atrakcyjną formę rozwoju zawodowego. Biuro Dyrektora Politycznego MSZ przedstawi informację na temat możliwych form zatrudnienia i sposobów aplikowania na stanowiska w instytucjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Działania pomocowe w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Czy brać udział w ryzykownych projektach?

 • organizator: Fundacja Redemptoris Missio
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 10.00-11.00 sala B

Niemal każdego dnia serwisy informacyjne przekazują wiadomości o wojnach lub katastrofach naturalnych. U większości osób takie newsy budzą uzasadniony lęk. Jak jednak na sytuacje kryzysowe powinni reagować ci, którzy zostali powołani do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym? Wolontariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, niektórzy przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością podjęcia decyzji o udziale w projektach realizowanych w obszarach dotkniętych kryzysem. Jakie ryzyko niesie ze sobą pomoc ofiarom wojen i katastrof? Jak przygotować się do działań w rejonie kryzysu? Co brać pod uwagę decydując się na ryzykowny wyjazd? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć podczas prezentacji opartej m.in. na doświadczeniach z projektów realizowanych w dotkniętej wojną domową Republice Środkowoafrykańskiej.

Międzynarodowo-prawne ramy pomocy humanitarnej

 • organizator: Uniwersytet Warszawski, NOHA
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 10.00-11.00 sala C

W czasie prezentacji dr Elżbiety Mikos-Skuzy i dr hab. Patrycji Grzebyk zostaną przedstawione międzynarodowe ramy prawne pomocy humanitarnej. Pracownicy UW przedstawią podstawy prawa do pomocy humanitarnej oraz główne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, oraz prawa dotyczącego pomocy w sytuacji katastrofy, które mają ogromne znaczenie dla prawidłowego zapewnienia pomocy humanitarnej dla potrzebujących.

Spotkanie z ambasadorami

 • organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 11.15-12.15 sala A

Odpowiedzialny wolontariat. Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?

 • organizator: Fundacja Redemptoris Missio
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 11.15-12.15 sala B

Każdego roku około 10 milionów osób bierze udział w zagranicznych projektach pomocowych. Część tych projektów „pomocowa” jest jedynie z nazwy. Aby swoimi działaniami przynosić korzyść zamiast szkody, należy odpowiednio przygotować się do udziału w wolontariacie. Podczas prelekcji będzie można dowiedzieć się jak unikać nieuczciwych ofert wolontarystycznych, jak znaleźć profesjonalną organizację pomocową oraz, czy aby pomóc potrzebującym koniecznie trzeba wyjeżdżać do tropiku. Prezentację przedstawi Sara Suchowiak, magister położnictwa, wieloletnia wolontariuszka Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Mission, która uczestniczyła w projektach pomocowych w Kamerunie i Ghanie. Fundacja Redemptoris Missio od 1992 roku niesie pomoc medyczną w najuboższych rejonach świata.

Network on Humanitarian Action – profesjonalizm w pomocy humanitarnej

 • organizator: Uniwersytet Warszawski, NOHA
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 11.15-12.15 sala C

W czasie spotkania uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości zdobycia profesjonalnej wiedzy na temat pomocy humanitarnej zarówno w ramach programów magisterskich, podyplomowych, jak i krótkich kursów prowadzonych w języku polskim oraz angielskim. Będą również mieć szansę zapoznać się z ofertą stypendialną, która może pomóc im sfinansować naukę w ramach konsorcjum Network on Humanitarian Action.

Działania humanitarne UNICEF

 • organizator: UNICEF Polska
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 12.30-13.30 sala A

UNICEF to największa na świecie organizacja humanitarna i rozwojowa niosąca pomoc dzieciom na wszystkich kontynentach. Od ponad 70 lat skutecznie dba o to, by każde dziecko miało szansę na zdrowe i bezpieczne dzieciństwo oraz rozwój swojego potencjału. Jak wygląda struktura UNICEF? Jak planowana i organizowana jest pomoc ratująca zdrowie i życie najmłodszych bez względu na miejsce w jakim się znajdują? Jak działa „cold chain”? Jak wygląda „Szkoła w pudełku”? Na te wszystkie pytania odpowiedź znajdą odbiorcy prezentacji o działaniach humanitarnych UNICEF.

Praca i wolontariat w tropiku. Jak odnaleźć się w odmiennych warunkach kulturowych i społecznych?

 • organizator: Fundacja Redemptoris Missio
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 12.30-13.30 sala B

Najważniejszym i dla większości osób jedynym źródłem informacji o tropiku są media. Prezentowany w przekazach prasowych i telewizyjnych obraz globalnego Południa często jest wybiórczy i pełen stereotypów. Planowanie pracy lub wolontariatu bez odpowiedniej wiedzy o różnicach kulturowych i społecznych w krajach tropikalnych może się skończyć rozczarowaniem, poczuciem niespełnienia i przede wszystkim niepowodzeniem w realizacji zakładanych celów.

Szkoła mądrego pomagania

 • organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • termin: 13 czerwca 2019, godz. 12.30-14.45 sala C

Wzajemne wspieranie się państw w rozwiązywaniu wyzwań rozwojowych i kryzysów humanitarnych wpisane jest w ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dążą one do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata dla wszystkich ludzi. Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i nauczycielki na 2-godzinny warsztat mający na celu przybliżenie tematyki mądrego pomagania i zaprezentowanie przykładowych aktywności, które można przeprowadzić w klasie, i treści, jakie można poruszyć w rozmowach z młodzieżą. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowych bez względu na przedmiot.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „W świat z klasą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Materiały publikowane na stronie warsawexpo.eu dostępne są do bezpłatnej publikacji. Jako ich źródło prosimy podać: Ptak Warsaw Expo
2019-06-13T12:06:02+00:00 13.06.2019|