Kolejny cios dla branży targowej

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 obowiązują nowe obostrzenia dla mieszkańców stref żółtej i czerwonej oraz wielu branż prowadzących swoją działalność w oznaczonych powiatach i miastach. Mimo braku ogłoszenia oficjalnego zamknięcia gospodarki z powodu epidemii, ograniczenia w ramach stref oznaczają realny lockdown branży targowej.

Restrykcje wobec branży rozpoczęły się pod koniec lutego 2020 i wszystko wskazuje na to, że będą obowiązywały co najmniej do końca tego roku. Na obecną chwilę branża targowa trwa w letargu już 8 miesięcy, co wiąże się z ogromnymi stratami i problemami wszystkich firm związanych z organizacją targów. Możliwość zorganizowania pojedynczych wydarzeń po pierwszym lockdownie nie pozwoliło branży eventowej odrobić wielu zaległości i wrócić do normalnego trybu.

Według badań Polskiej Izby Przemysłu Targowego prawie 76 proc. firm straciło jedyne źródło przychodu. Przedstawiciele Izby oszacowali również, że branża targowa w czasie przestoju osiąga straty na poziomie 150 milionów złotych miesięcznie, co oznacza, że w tej chwili, po 8 miesiącach branża straciła już ponad miliard złotych i musi liczyć się z utratą kolejnych milionów.

Straty odczuwają nie tylko firmy związane z organizacją imprez targowych, ale wiele firm “około targowych” oraz gospodarka regionalna i krajowa. Jak wynika z badań Urzędu Statystycznego z września bieżącego roku – przed pandemią COVID-19 sektor targów generował łączne obroty w wysokości około 4,9 miliardów złotych rocznie, a do budżetu państwa wpływało około pół miliarda złotych z tytułu podatku VAT. Przedsiębiorcy pośrednio związani z targami to setki firm realizujących zlecenia dla ich organizatorów. Skutki pandemii oraz lockdownu dotykają przedstawicieli firm projektujących i budujących stoiska oraz zajmujących się spedycją. Sytuacja może wpłynąć również na recesję takich sektorów rynku, jak: turystyka kongresowa i konferencyjna, w tym: rynek hotelowy, lotniczy i transportowy, a także gastronomia i cały obszar wsparcia marketingowego.

Raport z badania zleconego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, pt. „Oszacowanie skutków pandemii Covid-19 dla działalności szeroko rozumianej branży targowej w Polsce”:
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport_Badanie-rynku-targowego_2020_PIPT_GUS_Pozna%C5%84_aktualny.pdf

W kalendarzu PTAK Warsaw Expo na 2020 rok znajdowało się 60 zaplanowanych wydarzeń własnych oraz prowadzonych przez organizatorów zewnętrznych. Udało się zrealizować 6, z czego 3 przed pandemią koronawirusa oraz 3 w okresie od sierpnia do października 2020. PTAK Warsaw Expo zostało zmuszone do przeniesienia terminu 3 imprez targowych, zakontraktowanych i w 100% przygotowanych do realizacji w terminie październik-listopad 2020.

Ptak Warsaw Expo było przygotowane do przeprowadzenia wydarzeń w okresie pandemii, czego dowodem jest realizacja trzech dużych imprez targowych: Warsaw Oldtimer Show, w trakcie którego obiekt targowo-kongresowy odwiedziło 12 000 uczestników, Warsaw Dental Medica Show – jedyne targi dla branży stomatologicznej oraz BIOEXPO Warsaw z rekordową liczbą 230 wystawców. PWE uzyskało pozytywną opinię Powiatowej Stacji Epidemiologiczną, która została wydana na podstawie kontroli pierwszego wydarzenia po odmrożeniu gospodarki, tj. Warsaw Oldtimer Show. Podczas targów zastosowane zostały ponadstandardowe środki podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego, m.in: kabiny dezynfekujące z możliwością automatycznego pomiaru temperatury, czy oświadczenia o stanie zdrowia. Uczestnikom wręczane były także bezpłatne maski medyczne. Pomyślne przeprowadzenie trzech imprez targowych w czasie pandemii jest oznaką tego, że istnieje rzeczywista potrzeba organizacji targów i gwarantem skuteczności zastosowanych środków, które będą towarzyszyły również najbliższym planowanym na przyszły rok imprezom.

Głównym celem targów jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu, a także promocji polskich produktów i usług podczas wydarzeń międzynarodowych. Dla wielu przedsiębiorców targi są podstawowym elementem marketingu oraz źródłem nowych relacji biznesowych. Podczas targów często mają także miejsce wydarzenia towarzyszące, takie jak kongresy i konferencje, w trakcie których omawiane są największe problemy danej branży oraz perspektywy jej rozwoju. Tego rodzaju spotkania umożliwiają dynamizację wielu procesów w różnych sektorach przemysłu, tworzą nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki.