Instrumenty Przemysłu 4.0 na Warsaw Industry Week

Od 13 do 15 listopada 2019 w Ptak Warsaw Expo odbędą się najszybciej rozwijające się Targi Przemysłowe w Polsce, Warsaw Industry Week.Ogromna przestrzeń i szerokie spektrum salonów tematycznych pozwala poznać nowości i rozwiązania z wszystkich kluczowych sektorów przemysłu, które rozwijają się w Polsce.

Podczas targów zorganizowana zostanie Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0 skierowana głównie do małych oraz średnich zakładów produkcyjnych zainteresowanych możliwościami wprowadzenia rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 do swojej organizacji. Dzięki radzie programowej złożonej z ekspertów branży temat rewolucji omawiany jest bardzo szeroko. Zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń do zakładów z omówieniem możliwości jakie dało zastosowanie robotów mobilnych, jak również z pokazaniem na jakie trudności napotkano w procesie. Uczestnicy dowiedzą się z jakimi wyzwaniami regulacyjnymi będą stykać się w nadchodzących latach, a także o roli i sytuacji człowieka w fabryce 4.0. Odbędzie się również debata poświęcona istocie rewolucji. Udział w niej wezmą przedstawiciele kadry zarządzającej produkcji sektora AGD, jak również dostawcy rozwiązań dla produkcji.

Informacje dotyczące targów i bilety na konferencję zajdziecie Państwo na: www.industryweek.pl