Branża BIO czeka na Kongres BIOEXPO

Kongres BIOEXPO 2020, trzydniowe wydarzenie, które towarzyszyć będzie największym w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej targom dla branży ekologicznej.
Kongres odbędzie się 8-10 października 2020 w PTAK WARSAW EXPO, Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym, największym takim obiekcie w Europie Środkowej.
Kongres jest stałym elementem targów BIOEXPO Warsaw, przy każdej edycji wydarzenia cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i wysoką frekwencją, na którą wpływ mają podejmowane tematy, pokrywające się z najpilniejszymi potrzebami i problemami branży BIO.
Tegoroczne panele dyskusyjne poświęcone będą warunkom rozwoju i tendencjom na rynku BIO w Polsce, jego szansom, barierom oraz kanałom dystrybucji. Prelegenci nawiążą również do najnowszych badań, czystej etykiety, a także jakości żywności ekologicznej. Swoje specjalne miejsce podczas Kongresu będzie miał również marketing w kontekście innowacyjnych metod promocji, aktualnych trendów oraz dobrych i sprawdzonych praktyk.
Celem Kongresu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów produktów BIO wśród wielu grup odbiorców, m.in. rolników, producentów i przetwórców żywności ekologicznej i konwencjonalnej, instytucji rządowych i pozarządowych, liderów opinii oraz konsumentów i lekarzy. Nieodłączną składową kongresu są liczne szkolenia dla branży, pokazy kulinarne i warsztaty.
Kongres BIOEXPO jest wydarzeniem merytorycznym, budowanym na silnych podstawach i w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych praktyków. Corocznie grono panelistów tworzą profesorowie, wykładowcy i badacze oraz eksperci branżowi, jak również promotorzy stylu życia określanego jako „eko” i twórcy najpopularniejszych trendów. Najświeższe fakty z rynku przyciągają słuchaczy z wielu grup zawodowych związanych z branżą, media prozdrowotne, a nawet fascynatów ekologicznego stylu życia, poszukujących nowości produktowych i głębszej wiedzy na interesujące ich tematy.

Organizatorem Kongresu BIOEXPO 2020 jest Polska Izba Żywności Ekologicznej.
https://bioexpo.pl/kongres/

Więcej o targach BIOEXPO Warsaw https://bioexpo.pl/