Warsaw Automatica Expo

Warsaw Automatica Expo,
22-24 września 2021

PTAK Warsaw Expo rozbudowuje portfolio targów dla przemysłu. Już we wrześniu 2021 zaplanowano premierową edycję wydarzenia Warsaw Automatica Expo. Branża zyskuje kolejną szansę na prezentację i sprzedaż najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki przemysłowej i robotyki.
Warsaw Automatica Expo to kolejne targi wywodzące się z Warsaw Industry Week, Międzynarodowych Targów Przemysłowych, organizowanych od 5 lat w PTAK Warsaw Expo, podczas których automatyka i robotyka stanowiły na tyle obszerną strefę, iż konieczne okazało się zbudowanie oddzielnej imprezy poświęconej wystawcom reprezentującym wyłącznie te sektory.

Liderzy oraz eksperci branżowi stanowią siłę wydarzenia, którego celem jest pozycja największych targów automatyki i robotyki w Polsce. Zainteresowanie Warsaw Automatica Expo pośród firm wystawienniczych jest olbrzymie. Długi przestój w organizacji targów sprawił, że sektor przemysłu nie miał okazji do wyeksponowania ostatnich osiągnięć w dziedzinach, które przecież rozwijają się w ponadprzeciętnym tempie i dla których obecność na imprezach targowych stanowi podstawowe narzędzie sprzedażowo-marketingowe. Ponadto targi są wyjątkową platformą budującą biznes w kontekście interpersonalnym i międzynarodowym, czego efektem jest dalsza ekspansja firm.

Warsaw Automatica Expo wstępnie zaplanowana jest na 20 tys. m2, co nie oznacza, że powierzchnia wystawiennicza nie zostanie powiększona na skutek rosnącej liczby wystawców zainteresowanych udziałem w wydarzeniu. Już dziś szacowana liczba firm to ok. 200 liderów branży oraz start-up'ów technologicznych.

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW:
Marta Banaszak
Project Manager
+48 513 903 628
marta.banaszak@warsawexpo.eu

Mateusz Gołębiewski
Project Manager
+48 514 363 265
mateusz.golebiewski@warsawexpo.eu

Paulina Sawicka
Project Manager
+48 507 664 777
p.sawicka@warsawexpo.eu

DLA MEDIÓW:
Katarzyna Matera
Marketing Manager
+48 518 739 409
k.matera@warsawexpo.eu


Kolejna premiera targowa w 2021 r

Warsaw Eco Power Expo to Międzynarodowe Targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii, które zaplanowane są w terminie 6-7 maja 2021 i poświęcone będą innowacjom branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłu odnawialnych źródeł energii i technik solarnych. Premierowa edycja dwudniowego wydarzenia zapewni wystawcom i odwiedzającym kompleksowy przegląd ofert i aktualnych rozwiązań technologicznych, będzie również miejscem dialogu w ramach konferencji oraz pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i podjęcie działań w zakresie relacji inwestorskich.

Energetyka dotycząca odnawialnych źródeł jest niezwykle ważnym tematem dla Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Polska, dzięki dynamicznym inwestycjom w OZE przesunęła swoją pozycję w kierunku europejskiej czołówki, na szczycie której klasyfikuje się Szwecja. Jednakże pomimo pozytywnej dynamiki w ostatnim czasie, nie uda nam się zrealizować celu jakim jest zobowiązanie Polski wobec UE do zapewnienie 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Celem UE jest zapewnienie 20% OZE we wspólnocie w br. Rząd Polski przyznał, że wynik naszego kraju będzie niższy niż zakładany i ma wynieść 13,8% w 2020 r.

Rozwój OZE i jego udział w energetyce zależy od wielu czynników, a jednymi z najważniejszych są modernizacja i rozwój na poziomie zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych, a w końcu osób prywatnych. To szeroko pojęta akcja edukacyjna odnosząca się do całego społeczeństwa, niezwykle ważna z punktu widzenia ekonomii środowiska i przyszłości. Dlatego też Warsaw EcoPower Expo już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem firm, dla których obecność na targach jest kluczowym narzędziem rozwoju. Udział w targach pozwoli na wzmocnienie promocji sektora OZE, produktów i usług zarówno podmiotów z ugruntowaną pozycją rynkową, jak i start-up’ów.

WARSAW ECOPOWER EXPO, PTAK WARSAW EXPO, 6-7 maja 2021.

Kontakt w sprawie Warsaw EcoPower Expo:
DLA WYSTAWCÓW
Agnieszka Dąbkowska
a.dabkowska@warsawexpo.eu

Karol Trześniewski
karol.trzesniewski@warsawexpo.eu

DLA MEDIÓW
Katarzyna Zielińska
k.zielinska@warsawexpo.eu


Rząd rozmawia z branżą targową

Branża Targowa jednogłośnie zgłosiła swój protest w odpowiedzi na propozycje rządowe względem proponowanych świadczeń pomocowych.
W dniu 28 października 2020 odbył sie oficjalny protest przedstawicieli branży przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, natomiast dzień później, w czwartek, 29 października finałem protestu było spotkanie szefów sektora targowo-kongresowego i konferencyjnego
z wicepremierem Jarosławem Gowinem i przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

W wideokonferencji udział wzięli:
ze strony MRPiT – prócz wicepremiera Jarosława Gowina, udział wzięli: sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy; podsekretarz stanu Olga Semeniuk, Dyrektor Departamentu Turystyki Rafał Szlachta oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki dr Dominik Borek.
ze strony branży targowej - Tomasz Szypuła, prezes zarządu PTAK Warsaw Expo, Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), prezes zarządu Grupy MTP, Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie, Andrzej Mochoń, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi Kielce, Urszula Potęga, członek PIPT, członek rady nadzorczej MT TARGI POLSKA SA, Paula Fenderowska, prezes Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji w Polsce (SKKP), dyrektor ICE Kraków oraz Jerzy Romański, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców, wiceprezes Krajowej Izby Targowej (KIT).

Wicepremier Jarosław Gowin oraz przedstawiciele MRPiT znając sytuację branży targowo-kongresowej, która przestawiana była wielokrotnie, m.in. podczas spotkania z  Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w dniu 26.10.2020, wyrazili zrozumienie i chęć rozmów w kontekście poprawy realiów ośrodków targowych i organizatorów wydarzeń, będących jednym z sektorów, który najbardziej ucierpiał z uwagi na pandemię i wprowadzone obostrzenia.

W odniesieniu do poniższych postulatów przedstawiciele rządu zadeklarowali rekomendację przygotowanych przez branżę targową rozwiązań w postaci umorzenia całości otrzymanych kwot pomocy z PFR. Zgłosili również prośbę do Polskiej Izby Przemysłu Targowego o oszacowanie kwot rekompensaty jako wartości kluczowej dla Rządu dla procedowania ewentualnej pomocy sektorowej.

Poniżej najistotniejsze postulaty przestawione przez przedstawicieli branży targowej podczas wideokonferencji w dniu 29 października 2020:
a) Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 pod pewnymi warunkami

b) Rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 pod pewnymi warunkami

c) Objęcia abolicją składek ZUS oraz postojowym w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r  firm z branży targowej działających pod następującymi kodami PKD:
 
82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów 
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe wynajmujące powierzchnię wraz z
usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów
73.11.Z  – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe
52.29.C  – działalność pozostałych agencji transportowych:  pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

których przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu z tych samych miesięcy w 2020 r. oraz przychód tych firm w co najmniej 60% pochodził z działalności na rzecz targów.

Biznes targowy jest źródłem dochodu nie tylko dla organizatorów targów, konferencji, czy kongresów, ale także dla sektorów obsługujących targi (hotelarstwo, transport, gastronomia, agencje reklamowe).
Tym samym działalność ośrodków targowych jest istotnym impulsem dla rozwoju wszystkich branż okołotargowych i jednym z istotniejszych filarów promocji polskiej gospodarki.

Strony biorące udział w wideokonferencji liczą na kontynuację rozmów i sprawne wdrożenie przedstawionych postulatów.
#UratujmyTargi


POLSKA IZBA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Partnerem Strategicznym BIOEXPO Warsaw 2021

Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) po raz kolejny Partnerem Strategicznym Targów BIOEXPO Warsaw, które odbędą się w dniach 30 września – 2 października 2021 w PTAK Warsaw Expo.

BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej przeznaczone dla branży bio, eko, organic. W trakcie każdej edycji licznie reprezentowane przez przedstawicieli sektorów: żywności, napojów, rolnictwa ekologicznego, kosmetyków i środków czystości, maszyn produkcyjnych, opakowań i naczyń do serwowania, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów dla zwierząt domowych, a także start`up-ów oraz instytucji wspierających, w tym jednostek certyfikujących.

Targom nieodłącznie towarzyszy Kongres BIOEXPO, którego współorganizatorem jest Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE). Kongres stanowi 3-dniową formułę, na którą składają się liczne konferencje, seminaria i warsztaty. Najczęściej podejmowane tematy stanowią podsumowanie bieżących zagadnień prawnych dla branży oraz aktualnych trendów nakreślających kierunki rozwoju sektorów bio oraz obrazujących oczekiwania konsumentów i zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Polska Izba Żywności Ekologicznej reprezentując środowiska certyfikowanej żywności ekologicznej jest partnerem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów. Misją PIŻE jest propagowanie zrównoważonego stylu życia i szeroka edukacja społeczeństwa na temat walorów zdrowotnych produktów ekologicznych oraz sposobu uprawy, hodowli i przetwórstwa bio żywności. PIŻE opiniuje projekty legislacyjne dotyczące bio żywności i lobbuje za wprowadzeniem eko produktów do szkół i przedszkoli oraz innych placówek publicznych. Podejmując działania edukacyjno-promocyjne, propaguje modę na eko produkty. Dzięki licznym inicjatywom, PIŻE wspiera i promuje polskie rolnictwo oraz transformację gospodarstw rolnych z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Jako organizacja sektorowa zrzesza rolników, producentów, przetwórców i sprzedawców branży certyfikowanej żywności ekologicznej.

Więcej o działalności PIŻE https://jemyeko.com/

Weź udział w BIOEXPO Warsaw https://bioexpo.pl/


Jednym głosem o przemyśle targowym

Dziś, 28 października 2020 branża targowa jednogłośnie rozpoczyna oficjalne rozmowy o niezwykle ciężkiej sytuacji całego sektora.

Komitet Obrony Branży Targowej przekaże postulaty na ręce Prezesa Rady Ministrów, od porozumienia na ich temat dotyczy przyszłość ośrodków targowych i organizatorów wydarzeń targowych, kongresowych, czy konferencyjnych oraz w dużej mierze branż okołotargowych, jak choćby turystyki biznesowej generującej znaczące wpływy dla hotelarstwa, transportu i gastronomii. Trudno nie wspomnieć o firmach świadczących usługi dla sektora targowego i eventowego. Przed pandemią do budżetu państwa wpływało z sektora targów około pół miliarda złotych rocznie z tytułu podatku VAT. Rozmawiamy więc nie tylko o przyszłości tysięcy przedsiębiorców i osób zatrudnionych w przemyśle targowym i powiązanych dziedzinach. Rozmawiamy o polskiej gospodarce, która nie może pozwolić sobie na utratę przychodu generowanego z działalności branży targowej i eventowej.

Restrykcje wobec branży rozpoczęły się pod koniec lutego 2020 i z mniejszymi lub większymi obostrzeniami trwają przez cały czas. Pojedyncze wydarzenia targowe, które miały miejsce po odmrożeniu gospodarki i restarcie imprez w czerwcu br, nie pozwoliły na pokrycie strat ze wcześniejszych miesięcy. Wejście w "nową rzeczywistość dla organizatorów wydarzeń branżowych bądź B2C wiązało się natomiast z dodatkowymi kosztami wynikającymi z potrzeby zabezpieczenia imprez pod kątem sanitarnym, na co wpływ miały m.in. koszty dyspenserów z płynem odkażającym, dodatkowe ekipy sprzątające, których zadaniem była częsta dezynfekcja, kabiny dezynfekujące z automatycznym pomiarem temperatury, dodatkowe oznakowanie dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie targów, czy np. w przypadku PTAK Warsaw Expo dystrybucja bezpłatnych masek jednorazowych dla każdego uczestnika targów. Zakontraktowane wydarzenia na jesień 2020 siłą rzeczy nie odbędą się pomimo poniesionych kosztów ze strony organizatorów i wystawców.

Według badań Polskiej Izby Przemysłu Targowego prawie 76 proc. firm straciło jedyne źródło przychodu. Przedstawiciele Izby oszacowali również, że branża targowa w czasie przestoju osiąga straty na poziomie 150 milionów złotych miesięcznie, co oznacza, że w tej chwili, po 8 miesiącach branża straciła już ponad miliard złotych i musi liczyć się z utratą kolejnych milionów.

Branża wstrzymała oddech i ciężko patrzeć na najbliższą przyszłość optymistycznie. Postulaty przedstawione przez Komitet Obrony Branży Targowej są realną pomocą dla rządzących w zrozumieniu biznesu targowego i wypracowaniu realnych, bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań pozwalających na powrót do działalności w jak najszybszym czasie.

#UratujmyTargi

 

 


Porozumienie na szczycie

Za nami drugi dzień targów BIOEXPO Warsaw, II edycja w PTAK Warsaw Expo.

Targi trwają do soboty, 10 października 2020 i są jedynym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym produktom i usługom w jakości bio.

Wystawcy BIOEXPO Warsaw to liderzy rynku i dynamicznie rozwijające się firmy. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 zaprezentowana została rekordowa liczba 230 wystawców będących liderami rynku i dynamicznie rozwijającymi się firmami. Liczba ta jest dwukrotnie większa niż rok wcześniej, w okresie przed pandemią. Realizacja tak dużego wydarzenia bez uszczerbku na jego jakości, jest możliwa dzięki olbrzymiej przestrzeni wystawienniczej PTAK Warsaw Expo oraz zastosowaniu wszystkich zaleceń i wytycznych GIS względem bezpieczeństwa sanitarnego.

Partnerem strategicznym w bieżącej edycji targów jest Polska Izba Żywności Ekologicznej, a partnerem głównym – Lidl Polska.

W trakcie pierwszego dnia targów doszło do spotkania pomiędzy Włodzimierzem Wlaźlakiem, prezesem Lidl Polska i Tomaszem Szypułą, prezesem PTAK Warsaw Expo. Tematem rozmowy była współpraca w kolejnych latach. W trakcie otwarcia targów prezes Lidl Polska, Pan Włodzimierz Wlaźlak, w swoim przemówieniu wyraził intencję i deklarację partnerstwa przy kolejnych edycjach BIOEXPO Warsaw.

Zapraszamy na targi!

https://bioexpo.pl/


Podwójny Sukces Warsaw Dental Medica Show

Po restarcie przemysłu targowego PTAK Warsaw Expo powrócił do organizacji wydarzeń, zarówno B2B, jak i B2C.

Pierwsza impreza zrealizowana w czasie trwania pandemii – Warsaw Oldtimer Show, przeszła najśmielsze oczekiwania organizatora i dała jasny sygnał potwierdzający potrzebę powrotu targów.

Tak udany restart PTAK Warsaw Expo jest gwarantem, że chętnych do udziału w eventach na pewno nie zabraknie, na co dowodem jest Warsaw Dental Medica Show, targi stomatologiczne trwające od 1 października do soboty, 3 października - jedyne wydarzenie stacjonarne dla stomatologii i medycyny estetycznej przeprowadzone w tym roku. Już samym sukcesem jest fakt, że targi wystartowały, kolejnym powodem  do zadowolenia jest frekwencja, która zaskoczyła szczególnie wystawców, komunikujących na długo przed targami, że w tym roku nie spodziewają się tłumu zwiedzających.

O ile pierwszy dzień Warsaw Dental Medica Show był dla branży stomatologicznej testem, czy targi ruszą i w jakim zakresie, o tyle drugiego dnia hala wystawiennicza tętni  życiem biznesu stomatologicznego, odwiedzających nie brakuje, a na rozmowę  z wystawcami trzeba po prostu poczekać w przysłowiowej kolejce.

Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający profesjonaliści nie kryją zadowolenia, że Ptak Warsaw Expo  podjął decyzję dokonania tego, co dla innych organizatorów było niemożliwe, dając szansę wystawcom na realne wsparcie sprzedaży, a odwiedzającym na realizację zakupów do klinik i gabinetów stomatologicznych w atrakcyjnych cenach.

Zarówno organizator, jak i uczestnicy udowodnili, że przy zachowaniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i nie odbiegając jakością od imprez przeprowadzanych przed pandemią, można realizować wydarzenia targowe z myślą o setkach wystawców i tysiącach odwiedzających.

Komentarze mediów branżowych także wspierają Warsaw Dental Medica Show, np. Infodent24.pl zwrócił uwagę na szczególną atmosferę życzliwości panującą na targach oraz na fakt, że pomimo „specjalnej” sytuacji wydarzenie przebiega porównywalnie z poprzednią edycją i wydaje się być normalnie….

Nie bez znaczenia jest przygotowanie wydarzenia pod kątem bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Na samym wejściu wszystkich gości wita kabina dezynfekująca z możliwością pomiaru temperatury ciała. Każdy uczestnik, nawet ten zapominalski, otrzymuje bezpłatną maskę medyczną. Szerokość alejek oraz odległości pomiędzy stoiskami pozwalają na płynny ruch zwiedzających. Wszystko sprawia wrażenie organizacji dopiętej na ostatni guzik.

Dzięki staraniom organizatora uczestnicy Warsaw Dental Medica Show nie muszą skupiać się na aspektach bezpieczeństwa, czas spędzony na targach mogą wykorzystać na rozwój swojego biznesu.

Więcej o WDMS 2020 na https://www.infodent24.pl/bizdentpost/wdms-nieprawdopodobne-ale-prawdziwe,116209.html

Warsaw Dental Medica Show - kolejne wydarzenie targowe zrealizowane w okresie pandemii, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i z dbałością o każdy szczegół imprezy, przekonało już chyba wszystkich, że eventy zaplanowane na jesień br będą sukcesem dla branż biorących w nich udział oraz dla organizatora -PTAK Warsaw Expo, który w tegorocznym sezonie jesiennym zaplanował 8 imprez targowych!


Dziś pierwszy dzień Warsaw Dental Medica Show!

Od rana na terenie obiektu PTAK Warsaw Expo zbierają się specjaliści z zakresu stomatologii oraz medycyny estetycznej, aby wziąć udział w jedynych w Polsce, stacjonarnych targach, dedykowanych dla stomatologii i zorganizowanych w 2020 roku.

III edycja Międzynarodowych Targów i Kongresu Stomatologii i Medycyny Estetycznej rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem.
O godzinie 9.30 nastąpiło otwarcie obiektu targowo-konferencyjnego PTAK Warsaw Expo dla odwiedzających. Od godziny 10.00 rozpocznie się pierwszy wykład w ramach trzydniowego KONGRESU -Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych przed leczeniem protetycznym – Prof. dr hab. n. med.Tomasz Gedrange. Wykładowca przedstawi istotne zagadnienia, jak łączyć dyscypliny stomatologii w ramach stomatologii zintegrowanej i prowadzić leczenie pacjentów ortodontyczne i protetyczne.
Więcej na temat harmonogramu kongresu na: https://dentalmedicashow.pl/kongres/

Kongresy i warsztaty podczas Warsaw Dental Medica Show cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. W programie merytorycznym znajdziemy kilka bloków poświęconych dla lekarzy oraz dedykowane bloki przeznaczone tematycznie dla higienistek. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia wystąpią m. in.: prof. Tomasz Gedrange, dr Joseph Choukroun, dr Desigar Moodley, czy dr n.med. Jacek Ciesielski.

Wszystkie wydarzenia w ramach Międzynarodowych Targów Stomatologicznych i Medycyny Estetycznej mają miejsce w hali E, wejście główne na targi to E6. Impreza została zorganizowana w warunkach wzmożonych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz zaleceniami przewidzianymi dla organizatorów wydarzeń targowych.

Targi Warsaw Dental Medica Show będą trwały przez 3 dni, 1-3 października 2020 na terenie PTAK Warsaw Expo. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Naukowym przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz Implantologię Stomatologiczną. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Dental Holding. Do Partnerów Gold należą: Oral B i Euromed. Targi wspiera również liczne grono partnerów medialnych.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WDMS 2020
https://dentalmedicashow.pl/rejestracja-uczestnicy-targow/

Godziny otwarcia Warsaw Dental Medica Show:

1 października – od godz. 9.30 do godz. 18.00
2 października – od godz. 9.30 do godz. 17.30
3 października – od godz. 9.30 do godz. 15.00


Już jutro startuje WARSAW DENTAL MEDICA SHOW!

Już jutro rozpoczną się jedyne w tym roku stacjonarne targi dla branży stomatologicznej w Polsce – Warsaw Dental Medica Show 2020, podczas których nie zabraknie inspirujących wykładów.

W dniach 1-3 października 2020, PTAK Warsaw Expo będzie miejscem konstruktywnych spotkań specjalistów w zakresie stomatologii i medycyny estetycznej. Jednym z prelegentów w trakcie Kongresu będzie uznany, światowej klasy ekspert – Dr Joseph Chokroun, prezydent kongresów medycyny regeneracyjnej SYFAC.

Dr Choukroun jest twórcą innowacyjnej idei PRF (Phateled Rich Fibrin) oraz nowej generacji protokołów do wirowania krwi, stosowanych w regeneracji skóry oraz tkanek twardych i miękkich. To autorytet z zakresu medycyny regeneracyjnej, który zmienił podejście środowiska medycznego do leczenia licznych problemów ortopedycznych.

Pochodzący z Nicei anestezjolog przez wiele lat poszukiwał najskuteczniejszego sposobu walki z różnego rodzaju trudnościami w zakresie ortopedii, czego wynikiem było wynalezienie innowacyjnej metody PRF – naturalnej regeneracji, polegającej na stymulacji wzrostu tkanek. Protokoły PRF wykorzystywane są od przełomu wieku XX/XXI. Pierwsza publikacja Dra Choukrouna ukazała się w 2001 roku. Od tamtego czasu setki badaczy zainteresowały się jego odkryciem. Na temat PRF i protokołów Choukroun, dostępnych jest 511 publikacji medycznych.

Fibryna bogatopłytkowa otrzymywana z krwi pacjenta jest wykorzystywana w zabiegach medycyny regeneracyjnej, w chirurgii stomatologicznej i implantologii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, leczeniu trudno gojących się ran i oparzeń oraz w medycynie estetycznej. Najnowsze doniesienia o PRF opisują zastosowanie PRF w endodoncji.

Międzynarodowe Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To wyjątkowe wydarzenie łączące imprezę branżową z wyjątkowymi warsztatami oraz prelekcjami z udziałem światowej sławy profesjonalistów.

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem kongresu:
https://dentalmedicashow.pl/kongres/

Rejestracja uczestników cały czas trwa: https://dentalmedicashow.pl/rejestracja-uczestnicy-targow/

Do zobaczenia w trakcie Warsaw Dental Medica Show 2020 https://dentalmedicashow.pl/


Poland Yacht Expo - nowa impreza targowa dla przemysłu jachtowego, 11-13 marca 2021

W związku z ogłoszeniem upadłości Murator Expo Sp. z o.o. - twórcy i realizatora cyklu targów Wiatr i Woda, Ptak Warsaw Expo, organizator Warszawskiego Salonu Jachtowego po konsultacjach i w odpowiedzi na pilną potrzebę branży, wprowadza nowe, wiosenne wydarzenie targowe do kalendarza imprez jachtowych.

W dniach 11-13 marca 2021 roku po raz pierwszy wystartuje Poland Yacht Expo, które dla sektora jachtowego stanowić będzie szansę nawiązania relacji biznesowych i kontraktacji jeszcze przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju polskiego przemysłu jachtowego oraz jego znaczenie dla polskiej gospodarki, organizacja wiosennych targów Poland Yacht Expo wydaje się kluczowa z uwagi na cele biznesowe firm wystawienniczych oraz profesjonalistów odwiedzających wydarzenie.

Polski przemysł jachtowy rozwija się w zdumiewającym tempie i obecnie jest jednym z liderów na rynku światowym. Wartość sprzedaży polskich jachtów co roku przekracza niebotyczną kwotę miliarda złotych, a co za tym idzie, rośnie popyt na cały asortyment związany
z żeglarstwem i sportami wodnymi, zarówno w odniesieniu do jednostek pływających, jak również do szerokiej gamy osprzętu, narzędzi, akcesoriów i wyposażenia.

Warszawski Salon Jachtowy - największa jesienna impreza jachtowa w Polsce, obecna od pięciu sezonów
w portfolio wydarzeń PTAK Warsaw Expo, będzie kontynuowana i pozostaje w jesiennej ramówce targów PWE.
Tym samym od 2021 roku branża jachtowa będzie miała dwa wielkie międzynarodowe eventy targowe w obiekcie PTAK Warsaw Expo, przeznaczone dla producentów, importerów oraz dystrybutorów jednostek pływających i osprzętu żeglarskiego.
Poland Yacht Expo w wiosennym sezonie targowym oraz Warszawski Salon Jachtowy w jesiennym terminie.

Warszawski Salon Jachtowy, 23-25 października 2020

Poland Yacht Expo, 11-13 marca 2021


PTAK Warsaw Expo miejscem kolejnych egzaminów państwowych

Dziś, 26 września 2020, o godzinie 11.00, młodzi prawnicy będą zdawać egzamin na aplikację adwokacką. Miejscem tegorocznego wyzwania jest Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe PTAK Warsaw Expo.

W tym roku, do sprawdzianu z wiedzy przystąpi aż 1200 prawników chętnych do zawodu adwokata, których oceniać będzie 8 komisji. Egzamin odbędzie się pod specjalnym, związanym z koronawirusem, rygorem sanitarnym. Kandydaci na aplikantów będą musieli pamiętać o maskach lub przyłbicach oraz braku możliwości pożyczania sobie przyborów do pisania.

Dzięki dużej powierzchni hali, jaką PTAK Warsaw Expo przeznaczył na organizację tego wydarzenia, początkujący prawnicy będą mogli podejść do egzaminu w komfortowych warunkach, zachowując zgodny z wytycznymi GIS bezpieczny dystans.

W czerwcu 2020, w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo, do egzaminów adwokackich i radcowskich podchodzili prawnicy, którzy pragnęli zakończyć swoją aplikację. Organizacja przebiegła pomyślnie, a PTAK Warsaw Expo udowodniło, że jest gotowe na powrót wielkich imprez targowych i konferencji.

Wkrótce kolejne wielkie wydarzenia. Już w przyszłym tygodniu, w największym Centrum Targowym w Polsce, spotkają się przedstawiciele branży stomatologicznej, w ramach targów Warsaw Dental Medica Show, 1-3 października 2020. Wydarzenie już dzisiaj cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Kilka dni po Warsaw Dental Medica Show wystartują targi BIOEXPO Warsaw, a po nich kolejne imprezy targowe.
Zachęcamy do śledzenia kalendarza wydarzeń na https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/


Wyższa jakość przemysłu

Tegoroczna edycja targów Warsaw Industry Week zbliża się wielkimi krokami. W dniach 3-5 listopada 2020, podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych w PTAK Warsaw Expo, profesjonaliści z branży przemysłowej zapoznają się z nowymi, jakościowymi rozwiązaniami dla swojego biznesu. Do rozpoczęcia V edycji najszybciej rozwijających się targów przemysłowych w Polsce zostało już tylko 39 dni!

Jakość ma znaczenie

Najważniejszym czynnikiem, decydującym o wyborach zakupowych jest jakość produktu – takiego zdania jest aż 74,3 % konsumentów, co wynika z badań przeprowadzonych przez ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku w 2019 roku. Zbudowanie wizerunku marki, oferującej produkty najwyższej jakości, jest kluczowym celem organizacji, która chce zdobyć uznanie klientów.

W obliczu rozwoju globalnego rynku, a także coraz większej dostępności podobnych produktów i usług, wyróżnienie się na tle konkurencji stało się nie lada wyzwaniem. Nie do przecenienia wydaje się pozytywny wizerunek firmy - dysponującej towarem najwyższej jakości. Stanie na straży wymagań klienta łączy się z dbaniem o jakość pożądanego przez niego produktu na każdym etapie jego produkcji.

Pełna kontrola - testy manualne i mechaniczne

Do uzyskania pełnej kontroli produkcji niezbędne jest prowadzenie testów na każdym jej etapie – począwszy od materiałów i komponentów, przez maszyny i procedury, aż po produkt końcowy. W celu wyłonienia najmniejszego nawet błędu nie wystarczy jedynie bystre oko kontrolera. Dla uzyskania najwyższej jakości towaru nie bez znaczenia jest inwestycja w specjalistyczną aparaturę, która umożliwi szybką diagnozę problemu oraz jego niezwłoczną naprawę.

Warsaw Industry Week będzie świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi zagadnieniami, między innymi z zakresu optymalizacji łańcucha produkcyjnego oraz zdobycia cennych kontaktów i istotnego know-how. Odwiedzający będą mieli również możliwość zobaczenia nowoczesnych narzędzi i maszyn w procesie produkcyjnym, a także obejrzenia wizualizacji i symulacji innowacyjnych procesów i oprogramowania.

Troska o jakość produktu może przynieść wyłącznie dobre efekty. Zapoznanie się z najnowszymi trendami na rynku i wdrożenie najnowocześniejszych technologii może okazać się gwarantem sukcesu.

Zapoznaj się z najlepszymi rozwiązaniami dla Twojej firmy podczas Warsaw Industry Week, 3-5 listopada 2020:

https://industryweek.pl/


Żagle na maszt! 28 dni do targów!

Wszystko gotowe! Już 22 października 2020 startują Targi Jachtowe i Sportów Wodnych.

Dnia 24 września 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli PTAK Warsaw Expo z właścicielami oraz reprezentantami wybranych firm, będących wystawcami na Targach Jachtowych i Sportów Wodnych, które odbędą się w dniach 22-25 października 2020 roku PTAK Warsaw Expo.

W dyskusji wzięli udział m.in. Michał Bąk, Sekretarz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych oraz Tomasz Gonciarz, Dyrektor Zarządzający firmy Vetus – partnera targów. Podczas spotkania poruszono temat organizacji targów w czasie pandemii oraz omówiono najistotniejsze kwestie dla rozwoju polskiej branży jachtowej, będącej jednym z liderów na rynku światowym. Z danych publikowanych w ostatnich latach przez POLBOAT wynika, że polskie stocznie jachtowe produkują ponad 20 tysięcy jednostek rocznie, a wartość sprzedaży rok do roku szacowana jest na ponad miliard złotych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Kluczowym elementem spotkania było zapoznanie wystawców tegorocznej imprezy z aktualnymi obostrzeniami - zgodnymi z zaleceniami
i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dodatkowymi procedurami, zaproponowanymi przez organizatora.

Oprócz zalecanych przez GIS wytycznych, do których należą: obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz powierzchni użytkowych, a także zachowanie bezpiecznej odległości - PTAK Warsaw Expo zaproponował podwyższone standardy bezpieczeństwa.

W ramach dodatkowych działań zaproponowano, aby każdy uczestnik imprezy miał zmierzoną temperaturę przed wejściem na wydarzenie oraz mógł skorzystać z dezynfekcji w specjalnej kabinie.

PTAK Warsaw Expo zapewnia także darmowe maski medyczne dla każdej osoby, która pojawi się na targach. Na terenie obiektu będzie znajdował się punkt medyczny z salą separacyjną, na wypadek zgłoszenia złego samopoczucia przez osobę uczestniczącą w Warszawskim Salonie Jachtowym. Istotne jest także poszerzenie ciągów komunikacyjnych do 4-6 m (zalecenia GIS – 3m) i rozmieszczenie punktów do dezynfekcji, których będzie co najmniej trzykrotnie więcej, niż zaleca GIS.

Nowe pomysły - innowacyjne rozwiązania

Sukces poprzednich edycji Warszawskiego Salonu Jachtowego oraz nieustanny rozwój branży jachtowej w Polsce, skłonił organizatorów do podjęcia decyzji o stworzeniu nowego wydarzenia, dedykowanego dla przemysłu jachtowego. Już wiosną 2021 r. w kalendarzu targowym PTAK Warsaw Expo pojawią się - Międzynarodowe Targi Jachtowe. Prezes PTAK Warsaw Expo, Tomasz Szypuła zapewnił, że nowa impreza jachtowa ma szansę stać się jedną z największych w Europie.

Serdecznie zapraszamy!

Do targów pozostało 28 dni. Dołącz do nas!

Dla wystawców:
https://warszawskisalonjachtowy.pl/zostan-wystawca/

Dla odwiedzających:
https://warszawskisalonjachtowy.pl/rejestracja/

https://warszawskisalonjachtowy.pl/


PWE gotowe do pełnego restartu

PTAK Warsaw Expo powróciło do organizacji targów. Pierwsza impreza zrealizowana w czasie trwania pandemii – Warsaw Oldtimer Show, okazała się olbrzymim sukcesem, a liczba ponad 12 000 odwiedzających była jednoznacznym przekazem ze strony fanów motoryzacji potwierdzającym potrzebę powrotu imprez targowych. Tak udany restart PTAK Warsaw Expo jest gwarantem, że chętnych do udziału w eventach na pewno nie zabraknie.

Idąc w zgodzie z powyższym przekonaniem PTAK Warsaw Expo zaprasza na kolejne wydarzenia. Już na początku października cykl jesiennych imprez rozpocznie Warsaw Dental Medica Show – jedyne stacjonarne wydarzenie dla branży stomatologicznej w Polsce w 2020 r. W kolejnym tygodniu będzie miało miejsce BIOEXPO Warsaw - również jedyne w tym roku targi dla branży BIO i miłośników produktów ekologicznych. Październik zakończą dwie równoległe imprezy targowe – Warszawski Salon Jachtowy oraz Camper&Caravan Show.

W listopadzie odbędą się między innymi największe targi dedykowane dla branży przemysłowej - Warsaw Industry Week, którym towarzyszyć będzie Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0. PTAK Warsaw Expo w sezonie jesiennym planuje zorganizować około 8 imprez targowych.

Organizatorzy spełnili najwyższe standardy bezpieczeństwa, gwarantując uczestnikom targów poczucie komfortu, a przede wszystkim ochronę zdrowia. Wszystkie imprezy zorganizowane w Centrum Konferencyjno-Targowym były na bieżąco konsultowane z lokalnym oddziałem Sanepidu, który na podstawie kontroli wydał pozytywną opinię.

Dzięki ogromnej przestrzeni oraz pełnemu przygotowaniu zarówno od strony bezpieczeństwa sanitarnego, jak i pod względem organizacyjnym PTAK Warsaw Expo jest atrakcyjnym obiektem dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, również dla organizatorów zewnętrznym, poszukujących idealnego miejsca na przeprowadzenie własnych eventów.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że PTAK Warsaw Expo został wybrany na podwójnego gospodarza WORLD OF COFFEE - największej branżowej imprezy kawowej na świecie, która odbędzie się w czerwcu 2022 i 2024.

Zobacz więcej https://krajowaizbatargowa.com/ptak-warsaw-expo-powrocil-do-organizacji-targow/


Camper&Caravan Show z nowościami

Święto karawaningu i największy zlot karawaningowy już wkrótce.
Camper&Caravan Show gotowe do startu, spotkamy się w dniach 23-25 października 2020 w PTAK Warsaw Expo.
Ponad 300 załóg karawaningowych, biesiada, 70 premier rynkowych oraz Camper Con - pierwszy w Polsce Festiwal Youtuberów, bloggerów i podróżników związanych z Caravaningiem. Poprzednie edycje targów Camper Caravan Show odwiedzili m.in: KiKi Świat, Busem Przez Świat, Kapitan Przyczepa, KamperManiak i wielu innych - https://www.campercaravanshow.com/camper-con/

Ale to nie wszystko, przybywa wystawców, a wielu z nich w swojej ofercie posiada oryginalne i innowacyjne produkty przeznaczone dla pasjonatów podróżowania w stylu karawaningu.

Hitem roku 2020 firmy GRILLBOX, wystawcy Camper&Caravan Show 2020, jest wyjątkowy produkt o tej samej nazwie. Grillbox, czyli kompletnie wyposażony zestaw, który sprawia, że ​​grillowanie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze za niewielkie pieniądze. Produkt jest w 100 % ekologiczny i biodegradowalny, idealny na wycieczki rodzinne, biwakowanie, podróże kamperem, czy na rejs łodzią.

Grillbox składający się z: węgla drzewnego, rozpałki, sztućców jednorazowych, jak i zestawu kubków, słomek, mieszadełek, talerzy i serwetek. W ofercie jest również produkt o nazwie Grillbox Plus, który zamiast węgla drzewnego zawiera ekologiczny i w pełni biodegradowalny grill jednorazowy wykonany z tektury, kamienia lawowego, brykietu kokosowego i rusztu bambusowego. Wszystkie produkty zawarte w zestawie, są całkowicie ekologiczne, biodegradowalne i nie zawierają plastiku ani innych tworzyw sztucznych.
Ten w 100% ekologiczny zestaw grillowy sprawdzi się na spotkaniu towarzyskim, podczas wędrówki, plażowania, wędkowania. Jest wygodnym rozwiązaniem dla miłośników caravaningu, domków letniskowych, wszelkiego rodzaju biwakowania oraz kierowców ciężarówek.

W trakcie Camper&Caravan Show 2020 zaprezentujemy wiele interesujących rozwiązań dla branży, najnowsze technologie, premiery rynkowe i trendy wytyczające kierunki rozwoju karawaningu.

Dołącz do nas jako wystawca https://www.campercaravanshow.com/rejestracja-dla-wystawcow/
lub odwiedź targi jako zwiedzający https://www.campercaravanshow.com/kup-bilet/
Można również zarejestrować swoją ekipę karawaningową na zlot https://www.campercaravanshow.com/zlot/


Prof. Tomasz Gedrange wykładowcą w trakcie Warsaw Dental Medica Show 2020

Prof. dr. hab. Tomasz Gedrange będzie jednym z wykładowców w trakcie Kongresu Warsaw Dental Medica Show 2020.

Kongres jest blokiem warsztatów, wykładów i szkoleń, które są składową Targów Warsaw Dental Medica Show, które startują już za 9 dni!
W br są to jedyne targi dla branży stomatologicznej, dlatego warto być z nami w dniach 1-3 października 2020 w trakcie WDMS 2020 w PTAK Warsaw Expo.

Prof. Tomasz Gedrange jest uznanym ortodontą i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wystartuje w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz medycyny ogólnej w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po studiach był asystentem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu im. Friedricha Schillera w Jenie. W 1996 roku obronił pracę doktorską (temat: „Badania wolnych rodników i peroksydacji lipidów po niedotlenieniu oraz ponownym dotlenianiu mózgu u noworodków prosiąt z prawidłową masą urodzeniową oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu ciała”).

Dlaczego warto uczestniczyć w wykładzie?
Wykład w sposób nowoczesny i zgodnie z aktualnymi wytycznymi opisuje procedury leczenia ortodontycznego i kontynuacji leczenia po zakończeniu leczenia ortodontycznego -leczenia protetycznego. Porusza zagadnienia współpracy lekarza ortodonty i lekarza protetyka w planie leczenia orto-protetyka.
Zapraszamy do udziału w KONGRESIE, poznaj naszych wykładowców
https://dentalmedicashow.pl/kongres/https://dentalmedicashow.pl/kongres/


Warszawski Salon Jachtowy z wiatrem w żaglach

Już wkrótce rusza kolejna edycja Warszawskiego Salonu Jachtowego w PTAK Warsaw Expo. Branża jachtowa i sportów wodnych spotyka się w dniach 22-25 października 2020.
Podczas czterech dni wydarzenia, w formie kompleksowego przeglądu rynku, swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, house-boatów, pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, elektroniki i nawigacji.

Zaprezentujemy 200 jednostek pływających o wartości 56 mln złotych!

Prócz producentów i dealerów swoją obecność potwierdziły również firmy oferujące czartery jachtów i łodzi, a także dostawcy usług, ubezpieczeń i leasingu. Miłośników nurkowania już dziś zapraszamy do strefy przygotowanej specjalnie dla nich, z ofertą sprzętu nurkowego, przeglądem wypraw nurkowych i szkół nurkowania.

W tym roku targi trwają jeden dzień dłużej. Dodatkowy dzień przygotowany został z myślą o potrzebie spotkania branży w kontekście kontraktacji. Dzień Branżowy jest niedostępny dla ogółu zwiedzających i wymaga rejestracji. Rozwijamy naszą wystawę o profesjonalnie przygotowany segment B2B, którego do tej pory brakowało na targach organizowanych w Polsce.

Zapraszamy na pokład https://warszawskisalonjachtowy.pl/
Dzień Branżowy https://warszawskisalonjachtowy.pl/dzien-branzowy/


PLEBISCYT KONSUMENTA na NAJLEPSZY PRODUKT BIOEXPO Warsaw 2020

Wybierz z nami najlepsze produkty targów BIOEXPO Warsaw 2020!

Do targów pozostało zaledwie 20 dni! Każdy z nich wykorzystujemy pod ostatnie przygotowania i uatrakcyjnienie formuły wydarzenia. Jednym z punktów na liście atrakcji jest Plebiscyt Konsumenta na NAJLEPSZY PRODUKT BIOEXPO Warsaw w obecnej edycji.

Pośród produktów biorących udział w plebiscycie prezentujemy premiery i hity w swoich kategoriach. Znajdziecie tu produkty spożywcze, kosmetyki i inne wyroby BIO. Na wybrany produkt można zagłosować klikając przycisk "zagłosuj", znajdujący się pod pełnym opisem charakteryzującym cechy i właściwości danego produktu. Warto zwrócić uwagę na szczegółowość opisów, dzięki temu konsumenci nie tylko wezmą udział w plebiscycie, ale zyskają szansę znalezienia produktu na miarę potrzeb i oczekiwań. Plebiscyt jest więc doskonałą prezentacją nowości i skarbnicą wiedzy dotyczącą produktów, od których oczekujemy nie tylko jakości BIO, lecz również zmiany w naszym codziennym życiu, zmiany w sposobie dbania o siebie, najbliższych i otoczenie.

Zapraszamy do udziału w PLEBISCYCIE KONSUMENTA na NAJLEPSZY PRODUKT BIOEXPO Warsaw 2020. Produkty, które otrzymają największą liczbę głosów w danych kategoriach zostaną wyróżnione statuetkami BIOEXPO Warsaw.

Wszystkie produkty biorące udział w plebiscycie zaprezentujemy podczas targów w STREFIE NOWOŚCI oraz na stoiskach wystawców. Głosowanie trawa do 5 października do godz. 23.59, a jego wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.bioexpo.pl oraz w mediach społecznościowych w dniu 6 października 2020 r.
https://bioexpo.pl/strefa-nowosci/glosowanie/

Jeśli targi BIOEXPO Warsaw są dla Was okazją do zakupu na stoisku ulubionego producenta lub sklepu, to już dziś zapraszamy do listy wystawców, którą na bieżąco aktualizujemy, a dzięki której łatwiej ułożyć własny plan zwiedzania targów i ewentualnych zakupów.
https://bioexpo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Lista-wystawc%C3%B3w_BIOEXPO-Warsaw_2020_14.09.pdf

Do zobaczenia w trakcie BIOEXPO Warsaw 2020, 8-10 października 2020, PTAK Warsaw Expo
https://bioexpo.pl/


Hit czy kit? Lasery w stomatologii.

Dr n. med. Marta Maciak wykładowcą w trakcie Konferencji odbywającej się w ramach Kongresu Warsaw Dental Medica Show oraz autorem wykładu „Hit czy kit? Lasery w gabinecie stomatologicznym”.

Nowoczesne technologie wkraczają do praktyk stomatologicznych. Jedną z nich są lasery, wokół których pojawia się wiele kontrowersji spowodowanych niezbyt udanym wejściem tych urządzeń na rynek w latach 90.

Jednakże współczesne lasery to już zupełnie inne urządzenia, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Dziś już nikt nie wyobraża sobie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego bez takiego rozwiązania.

Lasery stomatologiczne otwierają nowe możliwości leczenia. Dzięki ich zastosowaniu większość procedur na tkankach twardych można przeprowadzić z minimalną inwazyjnością i całkowicie bezboleśnie. Zaletą laserów jest także możliwość wykonywania bezkrwawych zabiegów na tkankach miękkich. Procedury stają bardziej komfortowe dla pacjenta, a obrzęk i dolegliwości bólowe zminimalizowane.

W wykładzie zostaną przedstawione przypadki kliniczne ukazujące możliwości zastosowania laserów Er:YAG i Nd:YAG podczas wykonywania standardowych zabiegów.

Dr n. med. Marta Maciak, wykładowca w trakcie WDMS, ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii.
W 2019 roku otrzymała tytuł Lekarza Medycyny Estetycznej, Certificate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD). Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz prezesem AMERIAA Poland (American Aesthetic Association). Zasiada w radzie naukowej czasopisma PREVENTION. Autorka wielu publikacji. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy w Polsce i na świecie w dziedzinie stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej i zastosowania laserów, zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej.

Zapraszamy na wykład https://dentalmedicashow.pl/kongres/program-ix/


Camper&Caravan Show w natarciu!

Już wkrótce targi Camper&Caravan Show, 23-25 października 2020 w PTAK Warsaw Expo odbędzie się prawdziwe święto caravaningu, będącego stylem podróżowania i zrzeszające pasjonatów podróży, którzy w swoim sposobie na caravaning wykorzystują wszystkie dostępne metody przemieszczania się i stacjonarnego spędzania wolnego czasu.

Camper&Caravan Show to największa wystawa prezentująca premiery rynkowe w zakresie camperów, przyczep kempingowych, domków mobilnych, osprzętu, usług i wielu innych produktów powiązanych z caravaningiem. Każdego dnia przybywa wystawców, dla których nasze targi są okazją do pokazania swojej oferty w zakresie dostępnych produktów oraz konkurencyjnych cen.

Arkas Sp. z o.o., jedna z firm wystawienniczych, posiada ponad 20-letnią tradycję w produkcji i dystrybucji m.in. akcesoriów samochodowych, RTV, AGD oraz sprzętu audio. Pod marką Yeticool oferuje stworzone w oparciu o najnowszą technologię mobilne urządzenia chłodzące, idealne rozwiązanie dla podróżujących korzystających np. z kempingów lub wybierających się w krótkie wyprawy w "prawdziwą dzicz".
TX50 Yeticool z firmy Arkas jest przenośną lodówką kompresorową o nieprawdopodobnych możliwościach. Dwie niezależne komory chłodzenia w jednej maszynie! Każda sterowana osobno i do tego zdalnie - dzięki aplikacji Bluetooth. W pełni schłodzona lodówka utrzyma wewnętrzną temperaturę 5°C niemal dobę! Jej pojemność to łącznie 50 litrów – nie zabraknie więc miejsca na schłodzone napoje i zawsze świeże przekąski. To tylko jeden z modeli lodówek, które można zobaczyć na stoisku Yeticool by Arkas. Arkas w swojej ofercie posiada wiele rozwiązań chłodzących dla tych, którzy cenią sobie niezależność w podróży. Szeroka oferta jest odpowiedzią na potrzeby rynku i odbiorców, którzy maja różne oczekiwania i wymagania.

Arkas dbając o zadowolenie klientów i sukces firmy wprowadza na rynek produkty nowoczesne, innowacyjne, zawsze bazujące na najnowszej technologii, oferujące ciekawe i praktyczne rozwiązania funkcjonalne oraz posiadające oryginalne i zawsze estetyczne wzornictwo.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Arkas w trakcie Camper&Caravan Show 2020 https://www.campercaravanshow.com/kup-bilet/